TVO auditoi uraanikaivoksen Namibiassa

5.7.2016

TVO hankkii Olkiluodon ydinvoimalaitoksen polttoaineen sellaisilta toimittajilta, jotka täyttävät yhtiön asettamat tiukat vaatimukset. Siksi TVO seuraa ja arvioi jatkuvasti ydinpolttoaineen hankintaketjuun kuuluvia toimijoita.
Rossing_40_vuotta_WP_20160615_134.jpg
Mikael Solala ojentaa TVO:n viirin kaivoksen johtaja Werner Duvenhagelle.
Kesäkuussa 2016 polttoaineen hankinnasta ja vastuullisuudesta vastaava asiantuntijaryhmä matkusti Namibiaan auditoimaan Rio Tinton Rössingin uraanikaivoksen. Toimittaja-arvioinnissa seurataan uraanitoimittajan laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä sekä niiden käytännön toteutuksia.

Rössingin kaivos on yksi maailman suurimmista uraanikaivoksista. Kaivos tuotti ensimmäisen uraanikonsentraattinsa 15.6.1976. Hauskan sattuman seurauksena auditointiryhmällä oli auditoinnin loppukokous kaivoksen johdon kanssa 15.6.2016, joten TVO pääsi onnittelemaan vuosipäivää viettävää kaivosta.

Polttoaineen hankinta omissa käsissä

TVO hankkii polttoaineensa hajautettua hankintaketjua käyttäen, käy itse neuvottelut ja tekee hankintasopimukset toimittajien kanssa polttoaineen valmistuksen jokaisessa vaiheessa. Jokaiselle hankintaketjun vaiheelle on useita toimittajia ja hankintoja kilpailutetaan säännöllisesti.

TVO:lla on pitkäaikaisia sopimuksia alan johtavien uraanitoimittajien kanssa. Näillä yhtiöillä on kaivostoimintaa useissa maissa. Suurimman uraanintuotannon valtiot ovat Kazakstan, Kanada ja Australia. Suuri osa TVO:nkin uraanista tulee näistä maista.
TVO:n ydinoimalaitoslaitosyksiköt OL1 ja OL2 tarvitsevat vuoden aikana polttoaineenaan yhteensä noin neljäkymmentä tonnia matalarikasteista uraania.

Namibia_suurlahettilaan_vastaanotto.jpg
TVO-laisten vierailu Namibiassa oli tapaus, jonka johdosta Suomen suurlähettiläs Anne Saloranta järjesti illallisen residenssissään, jonne hän kutsui mukaan Namibian kaivosteollisuuden vaikuttajia.