OL3:n järjestelmien koekäyttö on tarkka paikka

28.4.2016

Olkiluoto 3 -laitosyksiköllä aloitettiin prosessijärjestelmien koekäyttö, kun dieselvarmennetun merivesijärjestelmän testaus alkoi 6. huhtikuuta. Jotta koekäyttö voidaan aloittaa, täytyy monen asian olla kunnossa.
Käyttöönoton vaiheet:

Vaihe A: Komponentti- ja järjestelmäkokeet

Vaihe B: Järjestelmien yhteistoimintakokeet
- kylmäkokeet
- kuumakokeet I

Vaihe C: Polttoaineen lataus ja kuumakokeet II

Vaihe D: Kriittisyys-, laitosyksikön yhteistoiminta- ja häiriökokeet eri tehotasoilla sekä suorituskykykoe

Vaihe E: Laitosyksikön koeajo (Demonstration Run)
Asennuksen jälkeen ydinvoimalaitoksen laitteet, rakenteet ja järjestelmät testataan ja niiden toiminta tarkastetaan vertaamalla käytännön toteutusta suunnitteluasiakirjoihin. Tällöin osoitetaan, että laitosyksikkö on rakennettu täyttäen sekä viranomaisten että toimitussopimuksen ehdot ja vaatimukset.

Perusvaatimuksena hyväksytyt asiakirjat

Ennen koekäyttöön siirtymistä kohteeseen liittyvät dokumentit ja niiden hyväksynnät käydään tarkasti läpi. Muun muassa suunnitteluasiakirjojen, koeohjelmien, erilaisten analyysien, asennuksen aikaisten tarkastuspöytäkirjojen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden pitää olla kunnossa.

– Avoimia asioita, jotka estävät koekäytön aloittamisen, ei saa olla. Siksi esivalmisteluvaiheessa pitää varmistua kaikkien hyväksyttyjen asiakirjojen saatavuudesta ja niiden oikeellisuudesta, TVO:n käyttöönoton varaprojektipäällikkö Heidi Lähdesmäki sanoo.

TVO:lla käyttöönottotoiminnassa on mukana noin 120 asiantuntijaa. Jokaisella asiantuntijalla on oma vastuualueensa. Käyttöönotettavasta kohteesta riippuu kuinka suuri määrä ihmisiä testauksen edellytyksiä varmistaa.

Yhteistyö laitostoimittajan henkilöstön kanssa sujuu hyvin.

– Istumapaikkamme sijaitsevat samassa työtilassa. Näin saamme asioita vietyä tehokkaasti eteenpäin, Lähdesmäki kertoo tyytyväisenä.

2013_05_08_450_2.jpg
Heidi Lähdesmäki on yhdessä Säteilyturvakeskuksen paikallistarkastajan Lasse Kuosan kanssa OL3-työmaalla. He tarkastavat turbiinilaitoksella painelaitteen ja sen varoventtiilin tyyppikilven osana käyttöönottotarkastuksen ensimmäistä vaihetta.

Tarkat koesuunnitelmat


Koekäyttövaihe tehdään pää
osin itsenäisesti sekä reaktori- että turbiinisaarekkeilla. Myöhemmin testauksessa siirrytään järjestelmien yhteistoimintaan. Lopullisena tavoitteena on täydelle reaktoriteholle hyväksytty, toimintavarma ja turvallinen laitosyksikkö.

Lähdesmäen mukaan tärkein koekäytön vaihe on toinen eli vaihe B, jossa testataan järjestelmien yhteistoiminta.

– Ensimmäisen vaiheen käyttöönottotarkastukseen mentäessä mekaaniset, sähkö- ja automaatioasiat lyövät käsipäivää. Jos emme saa sähköä pumpulle tai sen aivot eivät toimi, emme tee sillä mitään. Toinen vaihe yhdistää voimat ja antaa selvän suunnan eteenpäin.

Kun testausvaiheeseen lähdetään, keskeistä on jokaiselle järjestelmälle ja eri laiteryhmälle suunnitellut koekäyttöohjelmat. Niissä on kuvattu mitä testataan, miten testataan ja mitkä ovat kokeiden hyväksymiskriteerit. Koekäyttöohjelmiin sisältyy eri käyttöönoton vaiheissa suoritettavia kokeita. Osa koekäyttöohjelmien testeistä toteutetaan kokonaan vaiheessa A, toiset jatkuvat vaiheeseen D saakka. Toteutus riippuu järjestelmän yhteydestä muihin järjestelmiin.

– Reaktoripuolella koekäyttöohjelmia on noin 170 ja turbiinipuolella noin 70. Ohjelmaan voi kuulua useampiakin järjestelmiä. Erillisiä laitepaikkoja on laitoksella yhteensä noin kaksisataatuhatta, Lähdesmäki selventää.

Koekäyttö on laitostoimittajan vastuulla, mutta TVO:n käyttöönottoinsinöörit osallistuvat koekäytön aikaisiin kokeisiin seuraamalla ja valvomalla niiden suorittamista. Seuraamalla kokeita he hankkivat itselleen arvokasta oppia järjestelmien toiminnasta. Yhteistyö viranomaisen eli Säteilyturvakeskuksen tarkastajien kanssa toimii myös hyvin.

- Kaikkien osapuolten yhteisenä tehtävänä on varmistaa, että laitoksen järjestelmät ja niiden komponentit testataan koekäyttöohjelmien mukaisesti hyväksyttävin tuloksin. Näin voimme yhdessä saavuttaa asetetut suorituskykyvaatimukset ja varmistua siitä, että laitosyksikön käyttö on turvallista, Lähdesmäki summaa.