Yhä useampi päättäjä puoltaa ydinvoimaa ympäristösyistä

15.3.2016

TVO kuuntelee herkällä korvalla kaikkia sidosryhmiään ja käy aktiivista vuorovaikutusta heidän kanssaan. TVO:n tuoreimman sidosryhmätutkimuksen mukaan yhä useampi päättäjä ja toimittaja puoltaa ydinvoimaa ympäristösyistä.
olkiluoto_web.jpgVuoden 2015 lopulla tehdyssä kyselyssä päättäjistä 78 prosenttia oli sitä mieltä, että ydinvoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä. Peräti 80 prosenttia heistä oli sitä mieltä, että ilman ydinvoimaa Suomi ei täytä ilmastotavoitteitaan. Molemmissa vastauksissa kasvua oli kymmenen prosenttiyksikköä edelliseen, vuonna 2013 toteutettuun kyselyyn verrattuna.

Sidosryhmätutkimuksella haettiin palautetta TVO:n toiminnasta mittaamalla poliitikkojen, median, viranomaisten ja järjestöjen energia-asenteita ja luottamusta TVO:hon. Vastaajien mukaan TVO on parantanut vastuullisuuttaan ja avoimuuttaan. Vastaajista 93 prosenttia piti TVO:ta vastuullisena ydinvoimayhtiönä. Kasvua edellisestä kyselystä oli 13 prosenttiyksikköä. Vastaajista 62 prosenttia arvioi TVO:n viestivän avoimesti toiminnastaan. Tässä kasvua edelliseen kyselyyn oli kuusi prosenttiyksikköä.

Myös TVO:n toiminnan tunnettuus oli parantunut entisestään, ja yhtiön maine kaikissa sidosryhmissä oli erinomaisella tasolla. Vastaajista 87 prosenttia oli sitä mieltä, että TVO:lla on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Kasvua edelliseen kyselyyn kuusi prosenttiyksikköä. 86 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että TVO toimii luotettavasti.

Kilpailukyky noussut uudeksi huolenaiheeksi

Huoli ydinvoiman ja käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallisuudesta oli vähentynyt, mutta uudeksi huolenaiheeksi sen sijaan oli noussut ydinvoiman kilpailukyky.

Luotettavuuden ja vastuullisuuden lisäksi TVO:n vahvuuksina nähdään suomalaisuus, huippuluokan laatu sekä ympäristöystävällisyys.