Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristöluvan kuuleminen alkaa

8.3.2016

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on käynnistänyt Olkiluodon ydinvoimalaitoksen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan sekä vesilain mukaisen jäähdytysveden johtamista koskevan päätöksen lupamääräysten tarkistamishakemusten kuulemismenettelyn.

Hakemusten lausuntoaika on 9.3.2016 - 8.4.2016, jona aikana kaikilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta aluehallintovirastolle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää hakemuksesta myös viranomaislausuntoja.

Tarkistamishakemukset koskevat Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käytössä olevien Olkiluoto 1 - ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -yksikön toimintaa. Hakemuksissa esitetään, että jäähdytysvesimäärää koskevaa lupamääräystä muutettaisiin siten, että jäähdytysvesimäärä nostettaisiin määriin 140 m3/s ja 4 415 milj. m3/vuodessa (nykyisin 120 m3/s ja 3 800 milj. m3/vuosi). Lisäksi TVO ehdottaa joitakin muutoksia tarkkailuohjelman mukaisten tutkimusten määräväleihin. Muilta osin ydinvoimalaitoksen toimintaan ei ole tullut, eikä ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia.

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä kuulutusaikana Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5) ja Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmannissa (Valtakatu 2). Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat myös luettavissa internetissä www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Lisätiedot
Ympäristöasiantuntija Merja Levy, puh. 02 8381 5155