Vastuullisuuteen kasvetaan yhdessä

18.12.2015

TVO:lla työskennellään jatkuvan parantamisen periaatteella. Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään nykyaikaisena ja turvallisena modernisointihankkeilla ja turvallisuusparannuksilla. Sama jatkuvan parantamisen periaate pätee myös työn tekemiseen ja työhyvinvointiin.
Olkiluodossa on parhaillaan tekeillä useita laitosmuutoksia, jotka parantavat edelleen laitoksen selviytymistä epätodennäköisistä vakavista onnettomuuksista, joihin saattaisi liittyä kaikkien turvallisuusjärjestelmien samanaikainen toimintakyvyn menetys.

Yhtenä näistä hankkeista TVO uusii vuoden 2022 loppuun mennessä OL1 ja OL2 -laitosyksiköidensä alkuperäiset kahdeksan varavoima-dieselgeneraattoria apujärjestelmineen. Lisäksi hankitaan yhdeksäs generaattori, jota varten rakennetaan parhaillaan uutta rakennusta. Projektinjohtourakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus Oy, jonka kanssa TVO tekee tiivistä yhteistyötä turvallisuusasioissa.

EDGtyomaa_web.jpgSama tavoite, yhteiset toimintatavat

Yhteistyötä vastuullisen toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tehdään jo urakan tarjousvaiheesta lähtien.
- Yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa tehdään monella eri tapaa ja monessa eri vaiheessa projektia. Esimerkkeinä voidaan mainita työmaakokoukset, TR-mittaukset ja UPA-arvioinnit sekä työmaakierrokset, työturvallisuuspäällikkö Sinikka Saarinen TVO:lta sanoo.

Skanskassa taas ollaan tyytyväisiä siitä, että työmaata koskevien turvallisuusasioiden hoitamisesta he ovat samoilla linjoilla TVO:n kanssa.

- Käytämme samaa turvallisuushavaintokäytäntöä kuin TVO:lla. Elokuun alusta lähtien havaintoja on kirjattu jo yli 40, joten käytännöt on omaksuttu hyvin, tuotantoinsinööri Jarno Kujansuu Skanskasta sanoo.

TVO ja Skanska ovat molemmat sitoutuneet myös 0-tapaturmaa -tavoitteeseen. Tavoitteena on vastuullinen, turvallinen ja hyvä työpaikka kaikille työtä tekeville.