Energiaa säästäen!

8.10.2015

​​TVO:lla vietetään valtakunnallista Energiansäästöviikkoa. Tänä vuonna TVO on tehnyt energiansäästötoimenpiteitä muun muassa liittämällä vuoden alussa valmistuneen logistiikkaterminaalin kaukolämpöverkkoon sekä rakentamalla penkereen Olkiluodon ja Kuusisenmaan saaren välille.

Pidemmällä aikavälillä TVO on toteuttanut ja toteuttaa energiansäästötoimenpiteitä muun muassa polttoaineen tehokkaaseen käyttöön liittyen. - Oikeilla ratkaisuilla korjaus- ja muutostöissä sekä laitoksen käytössä voidaan saavuttaa tuntuvia säästöjä, energiatehokkuusryhmän jäsen Ari Anttila kertoo.

- Helpot ratkaisut on jo saatu tehtyä. Nyt onkin aika syventyä toimenpiteisiin entistä syvällisemmin, sillä uudet toimenpiteet eivät synny helposti ja itsestään.

TVO korottaa energiatehokkuusjärjestelmänsä tänä vuonna ETJ+ -tasolle. Samalla ydinjätehuollosta vastaava TVO:n yhteisyritys Posiva Oy otetaan mukaan järjestelmään.

logistiikkaterminaali_web.jpg
Laitosyksiköiltä jäähdytysveden mukana mereen menevää lämpöä hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. TVO on investoinut kaukolämpöön omalla laitosalueellaan ja viimeisin investointi tehtiin keväällä 2015 valmistuneeseen Logistiikkaterminaaliin.

pengertie_web.jpg
Olkiluodon ja Kuusisenmaan saaren välille rakentuvalla penkereellä TVO pyrkii varmistamaan ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden purkua avomerelle estämällä veden takaisinvirtaus voimalan jäähdytysvesikiertoon Kuusisenmaan salmesta. Näin ydinvoimalaitos saa viileämpää vettä jäähdytykseensä, ja laitoksen energiatehokkuus paranee.

Taustaa:
Nykyisen Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti TVO on vuodesta 2008 asti raportoinut tehtyjä energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä Motiva Oy:lle. Vuoden 2015 alussa tuli voimaan energiatehokkuuslaki, jolla Euroopan parlamentin ja neuvoston energiatehokkuusdirektiivi laitettiin kansallisesti täytäntöön. Laki edellyttää suurilta yrityksiltä neljän vuoden välein tehtävää energiakatselmusta, joista ensimmäisen tulee olla tehtynä 5.12.2015 mennessä. Lue lisää TVO:n noudattamasta energiatehokkuussopimuksesta