OL3:n käyttöautomaation tehdastestit valmistuneet

30.7.2015

Säteilyturvakeskus STUK hyväksyi Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käyttöautomaation tehdastestit suoritetuksi. Testauksella todennettiin automaation toiminta laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortion testiympäristössä Saksassa.
OL3:n käyttöautomaation tehdastestit aloitettiin Saksan Erlangenissa huhtikuussa 2014. Vaiheittain edenneet automaatiojärjestelmien koestukset valmistuivat heinäkuussa 2015. Seuraavassa vaiheessa käyttöautomaatio tuodaan laitospaikalle Olkiluotoon, missä se ja prosessin toiminta testataan kokonaisuudessaan osana laitosyksikön käyttöönottoa.

- Laitostoimittajan aikataulun mukaan OL3:n säännöllinen sähköntuotanto voi alkaa vuoden 2018 loppupuolella. Sen mukaisesti TVO hakee OL3:lle käyttölupaa ensi vuonna. Kun se on saatu, ladataan polttoaine ja aloitetaan ydintekninen käyttöönotto, kertoo TVO:n OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen projektin seuraavista vaiheista.

Automaatiota käytetään OL3-laitosyksikön valvontaan ja ohjaukseen. Olkiluoto 3 -laitosyksiköllä tulee olemaan useita erillisiä ja toisistaan riippumattomia automaatiojärjestelmiä, joilla taataan laitoksen turvallisuus kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Käyttöautomaatiojärjestelmät on tarkoitettu prosessin normaalille käytölle, ja turvallisuusautomaatiojärjestelmät turvallisuustoimintojen ohjaukselle mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Turvallisuusautomaatiojärjestelmien testit ovat menossa ja jatkuvat vuoden 2015 loppuun.


Lisätietoja:

Jouni Silvennoinen, johtaja, Olkiluoto 3 -projekti, puh. 02 8381 4100