Olkiluodon käytetyn polttoaineen välivaraston laajennus on valmis

28.1.2015

Kesällä 2010 aloitettu Olkiluodon käytetyn polttoaineen välivaraston laajennustyö on saatu viimeisiä asennuksia myöten päätökseen. Teollisuuden Voiman toteuttamassa laajennuksessa viimeisenä asennettiin uusien altaiden polttoainetelineet sekä mahdollisesti putoavilta rakenteilta suojaavat teräskannet niin uusille kuin vanhoillekin altaille. Laajennustyön tuloksena Olkiluodon laitosyksiköiden käytettyjen polttoainenippujen välivarastointitila kaksinkertaistui ja turvallisuusominaisuudet paranivat.

KPA2.jpg
KPA-varaston rakenteet ja laitteet on suunniteltu siten, etteivät käytetyn polttoaineen radioaktiiviset aineet aiheuta vaaraa ympäristölle.

"Säteilyturvakeskuksen joulun alla tekemän käyttöönottotarkastuksen jälkeen välivaraston laajennuksen voidaan sanoa valmistuneen lopullisesti", TVO:n rakennustekniikkatoimiston projekti-insinööri Tommi Virtanen sanoo.

"Siikaislaisen Satateräksen tekemät teräskannet suojaavat nyt altaissa olevia polttoainenippuja putoavilta rakenteilta. Kannet ovat ulkopuolisen vallin ohella osa välivaraston suojaa lentokoneentörmäyksen varalta. Polttoainetelineet toimitti meille yritys nimeltään ENSA Espanjan Santanderista. He tekivät telineet, mutta asensimme ne itse paikoilleen."

Reaktorista poiston ja reaktorialtaassa säilytyksen jälkeen polttoaineniput siirretään käytetyn polttoaineen välivarastoon (KPA), jossa niitä jäähdytetään vesialtaissa. Jäähdytyksen jälkeen polttoaineniput loppusijoitetaan Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoitustilaan. Loppusijoituksen on tarkoitus alkaa 2020-luvun alkupuolella.

"Yhtenä syynä KPA-varaston laajentamiseen oli käytetyn polttoaineen määrän kasvaminen käyviltä laitosyksiköiltä sekä tulevaisuudessa OL3:lta. Nyt polttoainenippuja on varastossa noin seitsemän tuhatta kappaletta", Virtanen sanoo.

Modernia tekniikkaa

Laajennus nosti varaston koon noin 90 tuhanteen kuutioon. Laajennuksen yhteydessä modernisoitiin varaston turvallisuusominaisuuksia , kun polttoainenippujen jäähdytysveden syöttömahdollisuuksia uusittiin järjestelmien ja palokaluston avulla. Lisäksi automatiikkaa parannettiin ja esimerkiksi altaiden lämpötila- ja pinnanmittausjärjestelmät ovat entistä tarkemmat.
Ulkoista suojausta parannettiin rakentamalla varaston ympärille korkeat maavallit ja asentamalla altaiden päälle teräskannet.

Virtasen mukaan käyttöönottotarkastuksilla varmistettiin, että laitteet ja komponentit toimivat kuten oli suunniteltu.

"Kävimme Säteilyturvakeskuksen kanssa läpi dokumentit ja toiminnot ja nyt meillä on lupa aloittaa polttoainenippujen siirrot käyviltä laitoksilta."

Osaamista lähiympäristössä

Laajennustöiden aikana työmaalla työskenteli noin 80 aliurakoitsijaa.

"Kotimaisten työntekijöiden osuus oli reilusti yli 90 prosenttia. Varsinkin länsirannikolta löytyy hyvää osaamista vaativaan ydinvoimarakentamiseen", Virtanen kiittelee.

Hyvän turvallisuuskulttuurin mukainen toiminta kaikilla projektin eri osa-alueilla oli tärkeää onnistuneen lopputuloksen saamiseksi.

"Rakennus on suunniteltu kestämään näillä toimenpiteillä ainakin seuraavat sata vuotta. Teemme aina pitkäjänteistä työtä."

Teksti: Pasi Tuohimaa ja Tiina Kuusimäki
Kuvat: Hannu Huovila