Turvallisuusarvioinnilla alihankkijoiden tapaturmaluvut laskuun

17.11.2014

Työntekijöiden, sekä tilaaja- että alihankintayrityksessä, on tiedostettava ne toimintatavat, jotka edesauttavat yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pelisäännöt eivät saa unohtua kiireenkään keskellä. Turvallisuusarvioinnissa tavoitteena on nostaa työpaikan turvallisuustasoa, vähentää tapaturmia ja vaaratilanteita sekä edistää nolla tapaturmaa -ajattelua.

TVO:lla on kouluttauduttu työturvallisuuskeskuksen kehittämään ulkopuolisten alihankkijayritysten turvallisuusarviointiin. Mutta onhan alihankkijayrityksiä arvioitu jo aikaisemminkin, miksi tämä uusi arviointimenetelmä otettiin nyt toimintaan mukaan, TVO:n työturvallisuuspäällikkö Sarianna Niemi?

– Alkuvuodesta kiinnitimme huomiota pienten alihankkijayritystemme kohonneisiin työtapaturmalukuihin. Halusimme reagoida niihin heti ja yhteistyössä heidän kanssaan selvittää syyt tapahtumien takana. Samalla päädyimme arvioimaan oman laaduntarkkailuprosessimme riittävyyttä. Ulkopuolisten toimijoiden turvallisuusarviointi oli toimintamallina tähän tarkoitukseen juuri sopiva.

Arviointilomakkeita ja keskustelua

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti perusasioihin, jotka jokaisella yrityksellä pitäisi olla jo kunnossa. – Pienissä yrityksissä ei välttämättä kuitenkaan ole tarpeeksi työturvallisuuteen perehtyneitä henkilöitä. Lisäksi turvallisuuskulttuurikin voi olla vasta kehittymässä. Joka tapauksessa Olkiluodossa on tietyt periaatteet, joita on noudatettava. Nyt käynnistetyllä arvioinnilla haluamme entisestään varmistua, että käyttämämme alihankkijat ymmärtävät asioiden turvallisuusmerkityksen monestakin eri näkökulmasta.

Turvallisuusarvioinnissa käydään vuoropuhelua tilaajan ja toimittajan välillä. Toimittajan on etukäteen täytettävä lomake, jossa vastataan kysymyksiin johtamisen turvallisuudesta, turvallisuuden hallinnasta ja turvallisuusosaamisen kehittämistä. Näiden aihepiirien sisälle kytkeytyy monia asioita, joista sitten lomakkeen pohjalta keskustellaan.

– Tulosten perusteella tehdään yhdessä alihankkijayritykselle kehityssuunnitelma, jonka etenemistä seurataan arviointikeskusteluissa. Nämä keskustelut käymme pääasiassa alihankkijan tiloissa, jotta näemme samalla heidän työskentely-ympäristönsä. Sekin kertoo yllättävän paljon yrityksen tilanteesta, Niemi sanoo.

Hyötyä kaikille osapuolille

Turvallisuusarvioinnin merkitys korostuu koko ajan enemmän ja enemmän. – Haluamme, että jokainen on TVO:lta töistä lähtiessään kunnossa, eikä kenellekään ole sattunut tapaturmia. Siksi olemme halukkaita auttamaan alihankkijayrityksiä omien työturvallisuusrutiiniensa kehittämisessä. Kuitenkaan tarkoituksena ei ole, että TVO tekee kehitystyötä yrityksen puolesta, vaan jokaisen on oltava aktiivinen ja panostettava itse asioiden kuntoon saattamiseen.

Kyseessä ei siis ole auditointi vaan ennen kaikkea yhteistyössä tehtävä turvallisuustason nosto. – Lähialueen alihankkijaverkoston toimivuus ja luotettavuus on meille tärkeää. Siksi koemme, että panostus työturvallisuusasioiden kehittämiseen on molemminpuolinen hyöty. Yhteisen tiedon lisäys vie toimintaa aina eteenpäin.


Sarianna2.jpg

Sarianna Niemen kädessä on lomake, joka arvioinnissa täytetään. Värit osoittavat arvioitavan kohteen tilanteen.