TVO mukana kouluille suunnatussa opetushankkeessa

3.11.2014

Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) koordinoima Asiantuntijaverkosto on toiminut reilun vuoden ajan. Pankki perustettiin yläkoululaisten ja lukiolaisten työelämätietouden rikastamiseksi. Hankkeeseen yrityksistä mukaan rekisteröityneet asiantuntijat esittelevät lukuvuoden aikana koululaisille käytännön esimerkein työelämän moninaisuutta ja kertovat tulevaisuuden työpaikoista ja niiden yhtymäkohdista koulunkäyntiin.

Mukaan voi lähteä joko yksittäisenä asiantuntijana tai organisaationa, jolloin yhden yhteyshenkilön kautta on tavoitettavissa useampikin oman alansa huippuosaaja. Aihe voi olla esimerkiksi yritys- ja toimialaesittely, uratarina tai se voi liittyä johonkin tarkempaan substanssiin esimerkiksi fysiikan tai maantiedon tunnilla.

- Ydinvoima tuntuu monesta mystiseltä ja monimutkaiselta jutulta. Tämän projektin avulla näitä juttuja on helppo käydä nuorten kanssa yhdessä läpi, kun TVO:n asiantuntija kertoo oppilaille, miten sähkö syntyy ydinvoimalaitoksessa ja mitä ydinvoima on, kertoo vierailutoimen päällikkö Mika Tanhuanpää.

- Lisäksi käymme läpi ydinturvallisuuteen liittyviä seikkoja ja miten käyttämämme polttoaine syntyy ja millainen sen valmistusketju on. TVO:lla on monen alan ammattilaisia, heidän tehtävistään ja niihin vaaditusta koulutuksesta kerromme myös. Ala tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä. Yritämme osaltamme innostaa nuoria teknillisille aloille.

Mika_Tanhuanpaa_TAT.jpg

Mika Tanhuanpää on mukana TATin Asiantuntijaverkostossa.

Yhteistyötä netin kautta

Asiantuntijoiden ja koulujen välinen yhteistyö on nopea ja ekologinen tapa koulun ja työelämän väliseen yhteistyöhön. Oppilaitos ottaa yhteyttä asiantuntijaan ja antaa tarvittavat etäyhteysoikeudet, jonka jälkeen asiantuntija voi tehdä kouluvierailun jopa oman kirjoituspöytänsä takaa. Yhteistyössä käytetään hyväksi nykytekniikkaa. Web-kamera ja mikrofoni-kaiutin-yhdistelmä tietokoneeseen yhdistettyinä avaavat internetissä vuorovaikutteisen yhteyden koulun ja asiantuntijan välille. Ääni- ja kuvayhteys toimii molempiin suuntiin.

- Opettaja vetää tunnin ja käyttää asiantuntijaa ainoastaan apuna tunneillaan yhtenä havaintovälineenä, jos näin karkeasti voi asian ilmaista, Mika kertoo. - Asiantuntija voi esimerkiksi pitää pienimuotoisen esitelmän annetusta aiheesta tai vain vastata oppilaiden esittämiin kysymyksiin. Käytäntö vaihtelee paljon opettajan suunnitelmista riippuen.

Palvelu koettu tarpeelliseksi

- Asiantuntijaverkosto on saanut todella positiivisen vastaanoton niin kouluissa kuin yrityksissäkin. Virtuaalivierailut tarjoavat matalan kynnyksen yhteistyömuodon, kun vierailun oppitunnille voi tehdä helposti. Toisaalta web-kameran avulla on mahdollista esitellä myös sellaisia tiloja, joihin ei oppilasryhmiä voisi viedä esimerkiksi hygienia- tai turvallisuussäädösten vuoksi, kertoo TATin virtuaalicoach Auri Kohola.

- Etävierailuissa yritykset saavat näkyvyyttä ja pääsevät kertomaan nuorille tulevaisuuden osaamistarpeistaan. Verkostossa mukana oleminen viestittää lisäksi yrityksen halusta olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä työssä nuorten työelämätaitojen kartuttamisessa.

Palvelussa mukana oleminen on täysin maksutonta niin yritykselle kuin myös kouluille. Kustannukset tulevat asiantuntijoiden käyttämästä työajasta vierailuihin sekä mahdollisista laitehankinnoista. Yritys/asiantuntija sitoutuu mukaan lähtiessään suorittamaan vähintään viisi virtuaalivierailua lukuvuodessa.