Reaktorin valvonta on tarkkaa työtä

20.10.2014

​Olkiluodon käyvien laitosyksiköiden reaktoreissa, joissa vettä keitetään turbiinin pyörittämiseksi ja sähkön tuottamiseksi, on kummassakin 500 polttoainenippua. Nippujen lisäksi reaktorissa on säätösauvoja reaktorin tehon säätämiseksi sekä useita erilaisia mittapisteitä reaktorin valvontaa varten.

Reaktorissa tapahtuu polttoaineen elinaikana erilaisia tapahtumaketjuja, joita valvotaan tarkasti. Valvontaa tekevät sekä valvomohenkilökunta että erityinen reaktorivalvontajaos vetäjänsä Tiina Kettusen johdolla.Tiina_Kettunen.jpg

Atomeihin ja niiden käyttäytymiseen erikoistunut Kettunen kertoo jaoksensa tehtäväksi huolehtia siitä, että reaktoria käytetään sääntöjen ja turvallisuusraja-arvojen mukaisesti. Polttoaineen pitäminen ehjänä on ehdottomasti tärkein tavoite.

– Yhteistyö käyttöorganisaation kanssa on tiivistä, sillä teemme valvomohenkilökunnalle ohjeita reaktorin käytöstä. Suunnittelemme muun muassa, miten reaktorissa olevia säätösauvoja ajetaan, kun tarvitaan tehonmuutoksia vaikkapa määräaikaiskokeita varten. Vuosihuolloissa määrittelemme lisäksi polttoaineen liikutteluun liittyviä työohjeita.

Valvomossa reaktorin toimintaa seurataan ympäri vuorokauden. Automatiikan lisäksi reaktoriohjaaja ja vuoropäällikkö seuraavat useita käyriä. Tarvittaessa käyttöhenkilökunta on yhteydessä reaktorivalvontajaokseen myös yöaikaan.

– Kun tulen aamulla töihin, tarkistan heti ensimmäiseksi reaktorin tilanteen. Seuraamme muun muassa tehoa, pääkiertovirtausta, turvallisuusmarginaaleja ja polttoaineen kuormitusta. Meillä on käytössä kaksi rinnakkaista reaktorisydämen valvontajärjestelmää tätä tehtävää varten, Kettunen sanoo.

Reaktorin polttoaineen siirrossa on tarkka suunnitelma

Vuosihuolloissa vaihdetaan vuosittain noin viidennes polttoaineesta. Hyvissä ajoin ennen tulevaa vuosihuoltoa reaktorianalyysitjaoksessa lasketaan mallinnusohjelmalla uusien polttoainenippujen käyttöönottosuunnitelma. Erilaisten sydänkuvioiden eli polttoainenippujen sijoitteluiden pitää olla kohdillaan.

– Jokaisen polttoainenipun paikka sydänkuvioissa on optimoitu. Uusien ja vanhoja polttoainenippujen paikat määritetään sopivassa suhteessa parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi sekä turvallisuuden että taloudellisuuden näkökulmasta. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös viranomaisen kanssa, sillä ilman Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää sydänkuviolle reaktorin kantta ei suljeta.

Kettusen mukaan polttoaineenkäytön suunnittelu toimii TVO:lla erinomaisesti ja se näkyy reaktorin toiminnassa, joka on sujunut moitteetta.

– Pohjatyötä tehdään jo vuosia etukäteen pitkäaikaisella polttoaineen käytön suunnittelulla. Hyvällä tai huonolla suunnitelmalla on suora vaikutus reaktorin toimintaan, Kettunen summaa.

core2.png

Sydänkuviossa on tarkkaan määritellyt paikat kullekin polttoainenipulle.