TVO tukemassa Samun seurantaa

6.10.2014

​TVO on ollut mukana tukemassa satelliittilähettimen hankintaa, jonka avulla seurataan sääksikoiras Samun pesimistä ja muuttoa. TVO tukee hanketta yhdessä Länsi-Suomen Voima Oy:n ja Paneliakosken Voima Oy:n kanssa.

Samun matkaa voi seurata Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon sivustoilta osoitteessa www.luomus.fi/satelliittisaakset ja Facebookissa www.facebook.com/samusatelliittisaaksi

Ohessa lisätietoa hankkeesta:

Samu-satelliittisääksisatelliittisaaksi_samu_lahikuvassa__kuva_jouko_kivela_2.jpg

Länsisuomalainen satelliittisääksityöryhmä valjasti Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Sääksisäätiön yhteistyönä Suomen länsirannikolla pesineen ja Selkämeren rannikolla kalastelleen sääksikoiraan satelliittilähettimellä kesällä 2014.

Linnulle annettiin kutsumanimeksi Samu (Samuel) Eurajoella syntyneen ja suomen kielen uudissanan "sähkö" keksineen Samuel Roosin mukaan. Samu pesi Eurajoella kesällä 2014. Sillä varttui pesässä satelliittilähettimen valjastuksen tapahtuessa yksi poikanen. Samu on rengastettu pesäpoikasena Varsinais-Suomen Laitilassa v. 2007 n. 50 km etelään vuoden 2014 pesäpaikaltaan.

Satelliittisääksi Samu liittyy osana laajaan tutkimuskokonaisuuteen, jossa selvitetään sääksen muuttoon ja saalistusalueisiin liittyviä eläintieteellisiä seikkoja. Projektin tieteellisenä johtajana toimii prof. Pertti Saurola.

Yleisöllä on mahdollisuus seurata Samun muutto- ja talvehtimisaikaista liikehdintää vapaasti näiltä Luonnontieteellisen keskusmuseon sivustoilta. Seurannan mahdollistaa SamuSääkselle asennettu satelliittilähetin, jonka satelliittiyhteydet tallentuvat kartalle. Lähetin saa lähetysenergiansa valosta pienen aurinkopaneelin välityksellä.

Satelliittisääksi Samun lähetinhankintaa ovat tukeneet ja hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Teollisuuden Voima Oyj, joka tuottaa ydinsähköä Eurajoen Olkiluodossa ja Länsi-Suomen Voima Oy:n Harjavallan vesivoimalaitos Kokemäenjoessa sekä paikallinen, Eurassa ja Eurajoella toimiva sähköyhtiö Paneliankosken Voima Oy.

Mielenkiintoista matkaa SamuSääksen siivillä!

(Sivun kuva: Jouko Kivelä)