Palo- ja ydinturvallisuus paranivat taas Olkiluodossa

4.11.2013

​Olkiluodon paloturvallisuus on taas astetta korkeammalla tasolla. Ydinvoimalaitoksen makeanveden varastona toimivan Korvensuon altaan vesilinjoista voidaan nyt ottaa palovettä aikaisempaa tehokkaammin.

- Mittasimme kesällä 2011, kuinka suuri vesivirtaus Korvensuon altaasta pystytään saamaan Olkiluotoon siinä tapauksessa, että kaikki sähköt on menetetty. Tutkimme samalla, voisivatko siirrettävät palovesipumput tarvittaessa myös ottaa vetensä Korvensuon linjoista. Liian pienien yhteiden takia pumput toimivat kuitenkin huonosti, prosessi-insinööri Mikko Tausa TVO:n konetekniikasta sanoo.

- Päätimme silloin parantaa linjojen vedenottomahdollisuuksia suurentamalla yhteiden kokoa ja asentamalla niihin uudet venttiilit.

Lokakuun lopussa tehdyissä siirrettävien palovesipumppujen koekäytössä selvisi, että pumput toimivat erinomaisesti ja saavat tarpeeksi vettä Korvensuon linjoihin tehdyistä uusista vedenottoyhteistä.

Tausan mukaan Korvensuon altaan veden pinta on +6,5 metriä ja kolmen linjan kunkin yhteen ottopiste on +3,5 metrissä.
- Siirrettävien palovesipumppujen imuletkut vain liitetään uusiin liittymiin ja homma pelittää. Paine riittää vallan mainiosti.

Siirrettävillä palovesipumpuilla voidaan syöttää vettä Korvensuon linjojen uusista yhteistä mm. palovesiverkostoon. Palovesiverkostosta vettä voidaan ottaa tarvittaessa esimerkiksi polttoainealtaiden jäähdyttämiseen, jos normaalit polttoainealtaiden jäähdytysjärjestelmät on menetetty.

Palovesisyotto_015_2.jpg

Palovesipumput toimivat erinomaisesti.