× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Ajankohtaista /  TVO luovutti OL4:n YVA-selostuksen täydennysselvityksen TEM:lle

TVO luovutti OL4:n YVA-selostuksen täydennysselvityksen TEM:lle

22.8.2008

TVO toimitti 14.2.2008 yhteysviranomaisena toimivalle työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (468/1994; YVA-laki) mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostus) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen neljättä laitosyksikköä koskevasta hankkeesta. TEM antoi lausuntonsa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen neljättä laitosyksikköä (OL4) koskevasta YVA-selostuksesta 19.6.2008.

Antamassaan lausunnossa TEM totesi, että OL4-ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutusten arviointiselostus kattaa YVA-lainsäädännön sisältövaatimukset ja se on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla. Ministeriön mielestä YVA-selostus on pääpiirteissään riittävä, mutta eräät aihealueet vaativat lisäselvityksiä ja ne tulee käsitellä YVA-selostuksen täydennysselvityksessä.

TVO otti täydennysselvityksessään huomioon TEM:n antaman lausunnon mukaisesti jäähdytysvesikysymyksiä ja esitti mm. rakennettavan penkereen ympäristövaikutuksia. Lisäksi TVO tekee Rauman saariston Natura-alueelle (FI02000073) Natura-arvioinnin luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan erillisen aikataulun mukaisesti.

YVA-selostuksen täydennysselvityksessä esiteltiin tarkemmin laitostyyppivaihtoehtoja ja onnettomuustarkasteluissa käytettyjen menetelmiä. Täydennysselvitykseen liitettiin myös lyhyt arvio ympäristövaikutuksista YVA-selostuksessa esitettyä vakavaa reaktorionnettomuutta lievemmällä, esimerkiksi kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n luokitusjärjestelmän (INES) luokituksen 4-5 mukaisella onnettomuudella.

Hankkeen työllisyysvaikutuksia arvioitiin täsmällisemmin. YVAn täydennysselvityksessä tarkasteltiin myös Olkiluoto 3 -hankkeesta saatuja kokemuksia työllisyysvaikutuksista niin alueellisesti kuin laajemminkin.

Samalla vastattiin kansainvälisten vaikutusten arviointiin liittyviin Liettuan, Viron ja Norjan esittämiin kysymyksiin.

TVO katsoo, että annettu täydennysselvitys kattaa TEM:n edellyttämät asiat ja on riittävä.