Olkiluodossa jatketaan turvallisuuden parantamista

29.7.2013

EU:n stressitesteissä selvitettiin, miten ydinvoimalaitokset selviävät poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aiheuttamista tapahtumista. Tällaisessa tilanteessa saatetaan menettää samanaikaisesti useiden laitosyksiköiden ja turvallisuusjärjestelmien toimintakyky.

Olkiluodon osalta esille ei tullut sellaisia uhkia tai puutteita, jotka vaatisivat välittömiä turvallisuusparannuksia. Vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmää ja moninkertaisia sähkölähteitä pidettiin voimalaitoksen vahvuutena.

Olkiluoto_2013_06_18.jpg

Hyvistä testituloksista huolimatta TVO on aloittanut useita hankkeita, jotka parantavat edelleen selviytymistä tilanteista, joissa voimalaitoksen kaikki sähkölähteet menetetään samanaikaisesti.

Tällaisia hankkeita ovat:

  • Reaktorin ja polttoainealtaiden jäähdyttäminen palovesijärjestelmän avulla.
  • Reaktorin jäähdytyksen parantaminen merivesijäähdytyksestä riippumattomaksi.
  • Sähkölähteiden lisääminen pitkäkestoisen tilanteen varalta siirrettävien diesel-aggregaattien ja pumppujen lisähankinnoilla.
  • Käytetyn polttoaineen välivaraston turvallisuusparannukset.
  • Pihaviemäröinnin parantaminen.
  • Öljyntorjuntakaluston asentaminen Olkiluodon edustalle.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella on useita toisistaan erotettuja eri tavoin toimivia järjestelmiä reaktorin pysäyttämiseen, jäähdyttämiseen ja paineen hallintaan. Saarella on myös runsaat vesivarastot ja moninkertaiset sähkönsyötön varajärjestelmät.