MUU TUOTANTO

Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti ja hajautetusti erilaisilla tuotantotavoilla. Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet, turve, öljy ja tuuli.
Olkiluodossa sähköä tuotetaan ydinvoiman lisäksi myös tuulivoimalla. Saarella sijaitsee 1 MW:n tuulivoimalaitos. Lisäksi Olkiluodossa on Fingrid Oyj:n ja TVO:n yhteishankkeena toteutettu 100 MW:n kaasuturbiini-varavoimalaitos. TVO:lla on myös 45 prosentin osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksesta.