× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Vastuullisuusraportointi  /  Mittaus- ja laskentaperiaatteet

MITTAUS- JA LASKENTAPERIAATTEET

TVO:n Yhteiskuntavastuuraportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) Standards –ohjeiston Core-tason edellyttämien tietojen mukaisesti.

Global Reporting Initiative (GRI) Standards –ohjeiston laatua koskevat raportointiperiaatteet on huomioitu raportointiprosessin aikana.

Raportti kattaa emoyhtiö Teollisuuden Voima Oyj:n toiminnan ja alueellisesti koko Suomen toiminnot. TVO raportoi tapaturma- ja koulutustietoja osin myös TVO-konsernin henkilöstöstä (TVO ja Posiva) sekä TVO:n alihankkijoista. Näiden tietojen raportoinnin yhteydessä täsmennetään taho, jota tiedot koskevat. Raportoinnissa kerrotaan käytetyn polttoaineen loppusijoitustutkimuksesta, jota hoitaa Fortum Power and Heat Oy:n ja TVO:n yhteisyritys Posiva Oy. Meri-Porin hiilivoimalaitoksen tietoja ei ole sisällytetty vastuullisuusraporttiin, sillä raportoimatta jättäminen ei jätä jatkuvia positiivisia tai negatiivisia olennaisia vaikutuksia raportoinnin ulkopuolelle.

TVO on nostanut Global Reporting Initiative (GRI) Standards –ohjeiston olennaisten asioiden rinnalle raportointiin entistä useampia omia olennaisia näkökohtia, jotka kuvaavat TVO:lle tyypillisiä yhteiskuntavastuun asioita. Näitä TVO:n omia olennaisia näkökohtia ovat turvallisuuden taso, ydinvoiman hyväksyttävyys, laitosyksiköiden taloudellinen käyttöikä (eliniän hallinta), ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto sekä turvallisuusasenteen ja ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen. Mikäli aiemmin raportoiduissa tiedoissa on havaittu muutoksia, niistä kerrotaan erillismerkinnällä kyseessä olevan tiedon yhteydessä.

Suurin osa yhteiskuntavastuuraportin tiedoista pohjautuu viranomaisille raportoitaviin tietoihin, jotka on julkaistu myös muissa TVO:n vuosiraporteissa. Henkilöstöä koskevat työturvallisuustiedot perustuvat työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmään sekä muut tiedot yhtiön toiminnasta kerättyihin henkilöstötietoihin.

TVO käyttää taloudellisen vastuun raportointiin soveltuvin osin GRI Standardsin mukaisia tunnuslukuja ja raportoi yhteiskuntavastuuraportissaan joitakin osana tilinpäätösprosessia kerättyjä lukuja, jotka eivät sisälly varsinaisiin tilinpäätöstietoihin. Ulkopuolinen päästökauppatodentaja on todentanut hiilidioksidipäästöjen määrän.

Vastuullisuusraportointi 2017 muodostaa kokonaisuuden TVO:n muun vuosiraportoinnin kanssa. Muita TVO:n verkkovuosikertomuksessa julkaistuja raportteja ovat:

  • IFRS-standardin mukaan laadittu TVO:n Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 raportoi yhtiön taloudellisesta kehityksestä. Hallituksen toimintakertomus sisältää kirjanpitolain mukaisen Muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin vaatimuksen.
  • TVO:n Selvitys hallinta- ja ohjausjärjestelmästä 2017 kuvaa johtamisjärjestelmiä ja hallintoelinten tehtäviä.
  • TVO:n ympäristöraportti 2017 on EMAS-asetuksen mukainen ympäristöselonteko ja sen tiedot perustuvat sertifioituun ympäristöjärjestelmään.

Raportti sisältää vertailun GRI Standards -vaatimuksiin .
TVO raportoi GRI Standards -ohjeiston peruslaajuuden (Core) mukaisesti.

TVO:n vastuullisuuden merkittävä näkökohtaGRI Standards -näkökohtaLaskentaraja näkökohdalle
Taloudellinen vastuu
Omistaja-arvo, Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusSuorat taloudelliset tulokset
TVO
TurvallisuuskulttuuriYdinvoimalaitosten käytöstäpoistoTVO
Omistaja-arvo, Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusYdinvoimalaitosten käytöstäpoistoTVO
Omistaja-arvoTVO oma näkökohta: Laitosyksiköiden taloudellinen käyttöikä (eliniän hallinta)TVO
Ympäristövastuu
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusMateriaalitTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusEnergiaTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusVesiTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusPäästötTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusJätevedet ja jätteetTVO, Posiva
Sosiaalinen vastuu
Hyvä työyhteisöTyöllistäminenTVO
Hyvä työyhteisöHenkilöstön ja työnantajan suhteetTVO
Turvallisuuskulttuuri, Hyvä työyhteisöTyöterveys ja -turvallisuusTVO, Olkiluodossa toimivat alihankkijat
Hyvä työyhteisöKoulutusTVO, Olkiluodossa toimivat alihankkijat
TurvallisuuskulttuuriTVO oma näkökohta: Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminenTVO
TurvallisuuskulttuuriTVO oma näkökohta: Turvallisuusasenteen ja ydinturvallisuuden jatkuva parantaminenTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusTVO oma näkökohta: Toimittajien ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiTVO
Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutusTVO oma näkökohta: Ydinvoiman hyväksyttävyysTVO