Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Meri-Pori

    TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä oli 725,4 (477,4) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 254,4 (168,7) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 592,0 (399,8) tuhatta tonnia.

    Meri-Porin voimalaitos pysäytettiin 5.8.2013 turbiinin tarkastusta varten. Tarkastuksessa turbiinista löydettiin korjaustoimia vaativa vaurio ja laitoksen vuosihuolto sekä turbiinin korjaustyöt käynnistettiin. Turbiinin korjaus ja huolto valmistuivat 6.11.2013. Turbiinin ja uusien hiilipölypolttimien koeajo suoritettiin 7.–13.11.2013.