muuttuneiden elämäntilanteiden kautta uudelle uralle

Marianne Helenius (35)
helenius.jpgKoulutustausta:
  • Ylioppilas v. 2000. Turun Klassikon lukio.
  • Tradenomi v. 2005. Turun Ammattikorkeakoulu – Liiketalous – yrittäjyyden oppilinja. Lopputyö aiheesta ”Yrittäjien kriisipuhelin – Laman vaikutukset yrittäjiin”.
  • MBA (ylempi AMK) tutkinto 2017: viimeistelen parhaillani päättötyötä Satakunnan Ammattikorkeakoulussa, englanninkielisellä linjalla Business Management and Entrepreneurship. Lopputyö käsittelee aihetta ”successful implementing of telework”.
Urani
Aloitin opintojen jälkeisen työurani Puolustusvoimien palveluksessa Turussa, komentoalan sihteerinä Saaristomeren Meripuolustusalueen esikunnassa vuonna 2005. Ehdin olla töissä kolme vuotta, kunnes silloinen miesystäväni ja nykyinen aviomieheni palkattiin Teollisuuden Voimalle Olkiluotoon, uuden OL3-laitosyksikön tuleviin turbiiniohjaajan tehtäviin ja muutti Raumalle. Minunkin siis piti etsiä itselleni Rauman suunnalta uusi työ, koska halusimme asua samalla paikkakunnalla.

Rauma ja Eurajoki olivat minulle täysin vieraita paikkakuntia ja muutto mietitytti – rakastin työtäni ja muutto Turusta tarkoitti eroa perheestä ja ystävistä. Koska en tiennyt juuri mitään paikallisista yrityksistä, Teollisuuden Voima oli minulle luonnollisesti ensimmäinen vaihtoehto uudeksi työnantajaksi. Tutustuin yhtiöön lisää ja ajattelin, että ehkä minunkin osaamisilleni voisi olla siellä käyttöä.

Kävi niin hyvin, että pääsin työhaastatteluun ja minut valittiin toimistosihteeriksi TVO:n Sähkö- ja automaatiokunnossapitotoimistoon tammikuussa 2008. Sillä ei ollut lopulta merkitystä, että kannatin jääkiekossa TPS:ää Lukon sijaan, vaikka asiaa työhaastattelun kevennyksenä kysyttiinkin. Olin kiitollinen, työ oli monipuolista ja työyhteisö mukava. Koin työni mielekkääksi, kun sain aitiopaikalta seurata Suomen sähköntuotantoa.

Seitsemän kunnossapidossa viettämäni vuoden jälkeen TVO:lla koitti organisaatiomuutoksen aika, jonka seurauksena kaikki yhtiön eri toimintojen sihteerit siirrettiin assistenteiksi yhden organisaatioyksikön alle palvelukeskusmallin mukaisesti. Työnkuvat ja työtavat uudistuivat, ja muutoksen myrskynsilmässä näin mahdollisuuteni kehittyä ja tuoda omaa osaamistani esille. Päätyönäni koordinoin Resurssoinnin tuki –tiimin jäsenenä yhtiön alihankkijoiden työjaksoja, mutta sen ohella olin mukana useissa Palvelutuotannon toimintaa koskevissa kehitysprojekteissa. Olen edelleen silloiselle esimiehelleni kiitollinen hänen antamistaan mahdollisuuksista muokata toimenkuvastani riittävän haastava ja mielenkiintoinen.

Elokuussa 2016 uudistuneen TVO-konsernin henkilöstöpäällikkö kutsui minut palaveriin ja kysyi, olisinko kiinnostunut osallistumaan ja antamaan oman työpanokseni yhtiön yhtenä kärkihankkeena olevaan ”Osaamisen kartoitus” –projektiin, jonka ajatuksena oli saada helposti raportoitavassa muodossa tiedot yhtiön liiketoiminnan kannalta kriittisistä osaamisalueista, osaamisen tekijöistä sekä niitä tuottavien henkilöiden osaamistasoista. Vastuullani olisi mm. projektin Mepco-pohjaisen tietokannan hallinnointi. Tartuin oitis tilaisuuteen, enkä ole katunut sitä päivääkään.

9/2016 uudeksi ammatinnimikkeekseni tuli koulutuskoordinaattori ja siirryin assistenttipalveluista organisatorisesti HR-toiminnon koulutuspuolelle. Sain vastuulleni Osaamisen kartoitus -projektiin osallistumisen lisäksi myös koulutustoimintaan liittyviä koordinointi- ja päivittäistehtäviä, kuten vastuulleni osoitettujen koulutustilaisuuksien järjestelyt sekä erilaisten verkkopohjaisten koulutustyökalujen hallinnointi. Toimenkuvani on vielä muotoutumassa, mutta uskallan jo nyt sanoa, että minulla on tulevaisuudessa kaikin puolin kiinnostava, haasteita antava ja motivoiva työ.

Työviikkoni sisältää yleensä useita koulutus- ja HR-toimintaa koskevia palavereja; niihin voi upota helposti ainakin kolmasosa työviikosta. Kehitämme jatkuvasti toimintaa ja yhteistyötä oman tiimin, projektitiimin, asiakkaiden ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Lohkaisen työviikostani suuren osan myös niiden sähköisten sovellusten käytölle, jotka ovat paitsi osaamiskartoitusprojektin, myös muiden koulutus- ja henkilöstöhallintoon liittyvien toimintojen pääjärjestelmä. Loput ajastani kuluu kutakuinkin kurssijärjestelyjen parissa, ja juoksevien asioiden hoitamisessa.

Olen työntekijänä ja ihmisenä aika nopeatempoinen ja aikaansaava. Tartun helposti havaitsemiini kehityskohteisiin. Innostun työstä, jossa voi hyödyntää luovuutta, heitellä uusia ideoita ja sitä kautta entisestään parantaa toimintaa. En voi sietää rutiininomaista työtä, joka toistuu samankaltaisena päivästä toiseen. Olen mielenlaadultani sellainen, että kaipaan hyvässä syklissä uusia haasteita ja uutta tekemistä; mieluummin painiskelen pienten ongelmien kanssa kuin talsin tasaista tietä koko matkan.

Työssäni koulutuskoordinaattorina pitää olla huomattavan itsenäinen ja omatoiminen, ja on oltava tietynlainen käsitys kokonaisuuksien ja monien yhtäaikaisten projektien hallinnasta. Koska työtä on paljon, on opeteltava edistämään kaikkea simultaanisesti. Pitää myös osata kannustaa sekä omaa tiimiä että yhteistyökumppaneita parhaisiin saavutuksiin – vain sitä kautta omankin työn tulokset ovat laadukkaita.