Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Loppusijoitus

  loppusijoitus.png

  CASE

  ONKALO-näyttely valmistumassa

  Lue lisää

  Käytetyn polttoaineen loppusijoitus

  Käytetystä ydinpolttoaineesta on huolehdittava niin, ettei siitä aiheudu vaaraa elolliselle luonnolle tai ihmisille. Vastuullinen ydinsähkön tuottaja hoitaa käytetyn polttoaineen loppuun asti, uraani kalliosta kallioon -periaatteella. TVO ja Fortum ovat perustaneet Posiva Oy:n huolehtimaan omistajayhtiöidensä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Ydinvoimaloiden käytetty polttoaine loppusijoitetaan kuparikapseleissa Olkiluodon peruskallioon noin neljänsadan metrin syvyyteen. Loppusijoitusta on selvitetty ja tutkittu yli 30 vuoden ajan.

  Loppusijoitus perustuu moninkertaisten vapautumisesteiden käyttämiseen. Vapautumisesteiden avulla varmistetaan, että ydinjätettä ei pääse elolliseen luontoon tai ihmisten ulottuville. Yhden esteen vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen tai muu muutos ei vaaranna eristyksen toimivuutta. Vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri, tunneleiden täyte sekä ympäröivä kallio.

  Käytetty ydinpolttoaine pakataan loppusijoituskapseleihin kapselointilaitoksessa. Kapseloinnin jälkeen kapselit kuljetetaan hissillä maanalaisiin loppusijoitustiloihin.

  Ennen loppusijoitusta käytetty polttoaine varastoidaan välivarastossa TVO:n voimalaitoksella Eurajoen Olkiluodossa. Voimalaitokselta polttoaine tullaan kuljettamaan loppusijoituslaitokseen kuuluvaan kapselointilaitokseen erikoissäiliöillä erikoiskuljetuksina. Olkiluodon loppusijoitustilaan tullaan sijoittamaan TVO:n ja Fortumin Suomessa sijaitsevissa voimalaitoksissa syntyvä käytetty polttoaine.

  Loppusijoituksen valmisteluun ja käytännön toteutukseen on varattu reilusti aikaa. Perusteellisella valmistelulla ja toteutuksella varmistetaan loppusijoituksen turvallisuus. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa 2020-luvulla ja loppusijoittaminen tulee jatkumaan liki sata vuotta.

  ONKALOn varsinaisen tunneliosuuden valmistuttua vuonna 2012 on ONKALOa varusteltu vuoden 2013 aikana teknisillä tiloilla ja järjestelmillä. Loppusijoituslaitoksen demonstraatiotiloissa, 420 metrin syvyydessä, on käynnistetty Posivan koordinoima ja osin EU:n rahoittama loppusijoitustunnelin sulkemiseen liittyvä kansainvälinen kahdeksan maan koeohjelma.

  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjesti syyskuussa julkisen keskustelu- ja kuulemistilaisuuden Posivan rakentamislupahakemuksesta, jonka Posiva oli toimittanut TEMille vuoden 2012 lopulla. TEM on saanut kaikki pyytämänsä rakentamislupahakemukseen liittyvät sidosryhmien lausunnot.

  Posiva on valmistautunut vuoden 2013 aikana loppusijoitus- ja kapselointilaitoksen rakentamisen aloittamiseen vuoden 2015 alussa yksityiskohtaisten projekti- ja järjestelmäsuunnitelmien valmistelemisella sekä projektihenkilökuntaa rekrytoimalla. Lisäksi on edelleen kehitetty loppusijoituskonseptia, täydennetty lupahakemusta STUKin edellyttämillä lisäselvityksillä sekä aloitettu demonstraatiotoimenpiteet loppusijoituksen aloittamisvalmiuden osoittamiseksi 2020-luvun alkupuolella.

  Lisätietoa: loppusijoitus, ydinjätehuolto, reaktorista loppusijoitukseen, loppusijoituksen vastuut, moniesteperiaate, tutkimustyö ja Posiva