Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Liiketoiminnan tulos

    TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin tilikauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei.

    Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 365,9 (352,2) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 15 331 (14 853) GWh.

    Konsernin tulos oli 30,5 (-1,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseen vaikuttaa uuteen ydinjätehuollon tekniseen suunnitelmaan ja aikatauluun perustuvan kustannusarvion päivitykset sekä siihen liittyvän ydinjätehuoltovastuuvarauksen muutokset. Päivitysten ja muutosten positiivinen tulosvaikutus on pääosin kertaluonteinen (katso liitetieto 24: Ydinjätehuoltovastuuseen liittyvät varat ja varaus).