Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Konsernin tuloslaskelma

  1 000 €Liitetieto1.1. - 31.12.20131.1. - 31.12.2012
  Liikevaihto3365 865352 171
  Valmistus omaan käyttöön414 87813 509
  Liiketoiminnan muut tuotot59 3119 163
  Materiaalit ja palvelut6-121 583-125 095
  Henkilöstökulut7-63 318-61 668
  Poistot ja arvonalentumiset3,8-57 369-56 497
  Liiketoiminnan muut kulut9-84 922-93 463
  Liikevoitto/-tappio62 86238 120

  Rahoitustuotot1030 87035 526
  Rahoituskulut10-63 203-75 397
  Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä3-32 333-39 871

  Voitto/tappio ennen veroja30 529-1 751
  Tuloverot11-31
  Tilikauden voitto/tappio30 526-1 750

  Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:
  Emoyhtiön osakkeenomistajille30 526-1 750