Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Konsernin keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

  TVO-KONSERNI (IFRS) (M€)20132012201120102009
  Liikevaihto366352352363305
  Tilikauden voitto/tappio31-2637-41
  Tutkimustoiminnan menot2124252221
  Investoinnit335337316393845
  Oma pääoma1 4621 3101 0831 006866
  Oman pääoman ehtoiset osakaslainat
  (sisältyvät edelliseen) 2) 4)
  339229000
  Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat
  (ilman lainaa VYR:ltä) 1)
  3 2213 1662 8472 6212 463
  Osakaslainat 2) 4)00179179179
  Laina VYR:ltä932882843802751
  Ydinjätehuoltoon liittyvä varaus898858832806633
  Taseen loppusumma6 7006 3975 9395 5895 069
  Omavaraisuusaste, % 3)30,028,129,629,828,4
  Henkilöstö keskimäärin894884853842835

   

  1) Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) 
  2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

  3) Omavaraisuusaste %  = 100 x oma pääoma + osakaslainat
  taseen loppusumma - ydinjätehuoltoon liittyvä varaus -
  laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta


  4) Osakaslainojen ehtoja on muutettu tilikaudella 2012 siten, että ne luetaan IFRS-standardien mukaiseen omaan pääomaan.

   

  KONSERNIN OIKAISTU TULOS (M€)20132012201120102009
  Tilikauden voitto/tappio (IFRS)31-2637-41
  Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 1) (voitto -/tappio +)-2943-303
  Rahoitusinstrumenttien vaikutus 2) (voitto -/tappio +)-1-1-1014
  Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja1187-24
  Oikaistu tilikauden voitto/tappio1187-24

   

  1) Sisältää IFRS-säännösten mukaisen ydinjätehuoltovastuun tulosvaikutukset.
  2) Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat rahoitusinstrumentit, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. 

  20132012201120102009
  TVO:n osuus Valtion ydinjätehuolto-
  rahastosta (VYR) (M€)
  1 253,31 198,91 145,11 086,41 026,3
  TVO:n rahastotavoite Valtion ydinjätehuolto-
  rahastossa (M€)
  1 310,41 242,31 179,11 123,41 069,8
  TVO:n Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden
  tasearvo (pitkäaikaiset varat) (M€)
  897,9857,6831,8806,3633,5


  Lain mukainen rahastotavoite Valtion ydinjätehuoltorahastossa ja osuus rahastosta ovat erisuuruiset kunkin vuoden lopussa sen vuoksi, että vuotuinen lainmukainen rahastotavoite täydennetään maksamalla ydinjätehuoltomaksu vasta seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana.