Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Konsernin tase

  1 000 €Liitetieto31.12.201331.12.2012
  Varat
  Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet124 358 0824 095 056
  Aineettomat hyödykkeet139 3827 729
  Laina- ja muut saamiset16935 633885 963
  Osuudet yhteisyrityksissä141 0091 009
  Sijoitukset osakkeisiin1723 94516 981
  Johdannaissopimukset2060 047108 238
  Osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta24897 919857 643
  Pitkäaikaiset varat yhteensä6 286 0175 972 619

  Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus19243 091250 847
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 1625 46536 321
  Johdannaissopimukset201 5531 583
  Rahavarat18144 367135 555
  Lyhytaikaiset varat yhteensä414 476424 306
  Varat yhteensä6 700 4936 396 925

  Oma pääoma ja velat
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma21606 193606 193
  Ylikurssirahasto ja vararahasto21242 383242 383
  Arvonmuutosrahasto21-2 181-16 489
  Oman pääoman ehtoiset osakaslainat21339 300229 300
  Kertyneet voittovarat21275 927248 539
  Oma pääoma yhteensä1 461 6221 309 926

  Velat
  Pitkäaikaiset velat
  Ydinjätehuoltoon liittyvä varaus24897 919857 643
  Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta22931 725881 726
  Joukkovelkakirjalainat222 191 4112 069 977
  Muut rahoitusvelat22784 216837 517
  Johdannaissopimukset20,2234 99951 875
  Pitkäaikaiset velat yhteensä4 840 2704 698 738

  Lyhytaikaiset velat
  Lyhytaikaiset rahoitusvelat22201 774202 835
  Johdannaissopimukset20,228 2123 999
  Saadut ennakot2321 36523 927
  Ostovelat2310 8239 536
  Muut lyhytaikaiset velat23156 427147 964
  Lyhytaikaiset velat yhteensä398 601388 261

  Velat yhteensä
  5 238 8715 086 999
  Oma pääoma ja velat yhteensä6 700 4936 396 925