Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista


  1 000 €Osake-
  pääoma

  Ylikurssi-
  rahasto ja
  vararahasto

  Arvon-
  muutos-
  rahasto
  Oman
  pääoman
  ehtoiset
  osakas-
  lainat
  Kertyneet
  voittovarat
  Emoyrityksen
  omistajille
  kuuluva
  oma
  pääoma
  yhteensä
  Oma
  pääoma
  yhteensä
  Oma pääoma 1.1.2013606 193242 383-16 489229 300248 5391 309 9261 309 926
  Tilikauden tulos000030 52630 52630 526
  Muut laajan tuloksen erät:

  Myytävissä olevien sijoitusten
  käyvän arvon muutokset

  006 963006 9636 963

  Rahavirtojen suojaukset

  007 345007 3457 345
  Oman pääoman ehtoiset
  osakaslainat
  000110 0000110 000110 000
  Oman pääoman ehtoisten
  osakaslainojen maksetut korot
  0000-3 138-3 138-3 138
  Oma pääoma 31.12.2013606 193242 383-2 181339 300275 9271 461 6221 461 622


  1 000 €Osake-
  pääoma
  Ylikurssi-
  rahasto ja
  vararahasto
  Arvon-
  muutos-
  rahasto
  Oman
  pääoman
  ehtoiset
  osakas-
  lainat
  Kertyneet
  voittovarat
  Emoyrityksen
  omistajille
  kuuluva
  oma
  pääoma
  yhteensä
  Oma
  pääoma
  yhteensä
  Oma pääoma 1.1.2012606 193242 383-19 0180253 2191 082 7771 082 777
  Tilikauden tulos0000-1 750-1 750-1 750
  Muut laajan tuloksen erät:

  Myytävissä olevien sijoitusten
  käyvän arvon muutokset

  003 158003 1583 158

  Rahavirtojen suojaukset

  00-62900-629-629
  Oman pääoman ehtoiset
  osakaslainat
  000229 3000229 300229 300
  Oman pääoman ehtoisten
  osakaslainojen maksetut korot
  0000-2 930-2 930-2 930
  Oma pääoma 31.12.2012606 193242 383-16 489229 300248 5391 309 9261 309 926