Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Konsernin laaja tuloslaskelma

   
  1 000 € 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
  Tilikauden voitto/tappio 30 526 -1 750
  Muut laajan tuloksen erät
  Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää
  tulosvaikutteisiksi:
  Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset 6 963 3 158
  Rahavirtojen suojaukset 7 345 -629
  Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 14 308 2 529

  Tilikauden laaja voitto/tappio

   

  44 834 779
  Tilikauden laajan voiton/tappion jakautuminen:
  Emoyhtiön osakkeenomistajille 44 834 779