Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Keskeiset tapahtumat

  TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotannon aloittamisesta tuli syksyllä kuluneeksi 35 vuotta. Olkiluoto 1 (OL1) tahdistettiin Suomen kantaverkkoon 2.9.1978. OL1:n ja vuonna 1980 käynnistyneen Olkiluoto 2:n (OL2) käyttökertoimet ovat alkuvuosien jälkeen olleet jatkuvasti korkeaa kansainvälistä tasoa. Marraskuun alussa (1.11.2013) OL2 saavutti kaupallisessa tuotannossaan 200 terawattitunnin (miljardia kilowattituntia) rajan. Modernisointien ja turvallisuusinvestointien ansiosta laitosyksiköiden nettosähköteho on noussut 660 megawatista 880 megawattiin ja tuotannon turvallisuus ja energiatehokkuus ovat merkittävästi parantuneet. Periaatteena onkin pitää laitosyksiköt aina uudenveroisina.

  Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti vuonna 2013 historiansa suurimman tuotantotuloksen, 14,63 TWh sähköä, muutamasta suunnittelemattomasta seisokista huolimatta. OL1:n tuotantomäärä oli laitosyksikön korkein, 7,47 TWh. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 95,1 prosenttia. Yhdessä Meri-Porin hiilivoimalaitososuuden kanssa TVO:n tuotanto oli 15,36 TWh. Olkiluodon tuottaman sähkön osuus Suomessa käytetystä sähköstä oli noin 17 prosenttia.

  Laitosyksiköiden vuosihuollot toteutettiin 12.5.–14.6.2013.

  Olkiluoto 3 (OL3) -laitosyksikön rakennustyöt ovat pääosin valmiit ja pääkomponentit on asennettu paikoilleen. Reaktorilaitoksen automaation suunnittelu, dokumentointi ja luvitus ovat vielä kesken.

  Ydinvoimalaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella rakentavalta Areva-Siemens-konsortiolta (laitostoimittaja) saatujen edistymisraporttien perusteella TVO tiedotti helmikuussa 2013 varautuvansa siihen, että OL3-laitosyksikön kaupallinen sähköntuotannon aloittaminen voi siirtyä vuoteen 2016. Katsauskauden jälkeen, helmikuussa 2014, TVO tiedotti, ettei se ole saanut laitostoimittajalta pyytämäänsä Olkiluoto 3 -projektin kokonaisaikataulun päivitystä. Siksi TVO ei anna arviota laitosyksikön valmistumisajasta. TVO on edellyttänyt projektin aikataulusta vastaavalta laitostoimittajalta kokonaisaikataulun päivittämistä sekä selvitystä niistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan laitosyksikön valmistumisen edistyminen. Olkiluoto 3 -laitosyksikön sähköntuotannon alkamisen ajankohta selviää, kun laitostoimittajan aikatauluselvitys on valmistunut.

  Laitostoimittaja päivitti lokakuussa OL3-projektin viiveeseen liittyvän kanteensa välimiesmenettelyssä. Vuoden 2011 kesäkuun loppuun ulottuva rahamääräinen vaatimus on yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen perusteettomaksi, tutkii päivitetyn kanteen ja vastaa siihen asianmukaisesti.

  Joulukuussa laitostoimittaja kertoi keskittävänsä OL3-työmaan työpanokset kiireellisiin ja projektin kannalta kriittisimpiin suunnittelutehtäviin ja samalla vähentävänsä työmaalla toimivien alihankkijoiden ja työntekijöiden määrää.

  TVO vastaanotti tammikuussa Olkiluotoon rakennettavaan uuteen Olkiluoto 4 (OL4) -ydinvoimalaitosyksikköön liittyvät tarjoukset kaikilta kilpailussa mukana olleilta laitostoimittajilta. Suunnittelu laitosvaihtoehtojen lisensioitavuuden ja soveltuvuuden selvittämiseksi laitostoimittajien kanssa jatkui. Periaatepäätöksen mukaan rakentamislupahakemus tulee jättää valtioneuvostolle vuoden 2015 puoliväliin mennessä.

  TVO allekirjoitti toukokuussa Wärtsilä Finland Oy:n kanssa sopimuksen varavoimadieselgeneraattorien ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluotoon. Generaattorien uusintaprojekti on Olkiluodon kaikkien aikojen suurin yksittäinen laitosmuutoshanke; sen kokonaisinvestointi TVO:lle on yli 100 miljoonaa euroa. Projektin on arvioitu kestävän vuoteen 2020 saakka.

  TVO:n hallitus ehdotti helmikuussa yhtiön B-osakesarjan osakkaille uuden 300 miljoonan euron suuruisen osakaslainasitoumuksen tekemistä. Ehdottamallaan uudella osakaslainalla yhtiö varautuu ylläpitämään OL3-projektilla riittävän omavaraisuusasteen ja selviytymään mahdollisista lisäviiveistä ja lisäkustannuksista projektin loppuunsaattamisessa. Kesäkuussa kaikki yhtiön B-osakesarjan osakkaat allekirjoittivat osakaslainasopimuksen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

  Fitch Ratings (Fitch) alensi toukokuussa TVO:n pitkäaikaista luottoluokitusta luokasta BBB+ luokkaan BBB ja lyhytaikaista luokitusta tasolta F2 tasolle F3. Tulevaisuuden näkymät Fitch arvioi vakaiksi.