Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Toimitusjohtajan katsaus

  Vuosi 2013 oli TVO:laisille toimelias ja työntäyteinen. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosituotanto oli suurempi kuin koskaan aiemmin. Työt etenivät Olkiluoto 3 -työmaalla, ja Olkiluoto 4 -hankkeessa analysoitiin kilpailevia tarjouksia ja käytiin neuvotteluja laitostoimittajavaihtoehtojen kanssa. Tämän lisäksi laajensimme sisäistä kehittämishankettamme, jonka tavoitteena on kehittää strategista johtamista, johtamistaitoja ja toiminnan tehokkuutta.

  tanhua.pngHyvä tuotantovuosi

  Voimme olla tyytyväisiä, että se pitkäjänteinen työ, jota olemme tehneet ydinvoimalaitoksemme teknisen kehittämisen, turvallisuuden ja eliniänhallinnan parantamiseksi, kantaa hedelmää. Osoituksena tästä on se, että muutamasta suunnittelemattomasta seisokista huolimatta vuosituotantomme oli historiamme suurin, 14,63 TWh sähköä, ja käytettävyys oli erinomainen, 95,1 prosenttia. Hyvä historia ei ole kuitenkaan tae tulevasta vaan laitosten kunnon tarkka seuranta ja oikea-aikainen kehittäminen ovat tehtäviä, joissa meidän tulee jatkuvasti kehittää itseämme ja parantaa toimintaamme.

  Työt Olkiluoto 3 -laitosyksikön rakennustyömaalla ovat jo hyvin pitkällä, mutta työtä on vielä paljon jäljellä ja haasteita meille aiheuttaa se, että emme ole saaneet laitostoimittajalta luotettavaa aikataulua projektin loppuunsaattamisesta. Laitosyksiköstä on tulossa teknisesti hyvä ja erityisesti turvallisuusominaisuuksiltaan suunnannäyttäjä kaikelle teolliselle tuotannolle. Teemme edelleen kaiken voitavamme ja tuemme avaimet käteen -laitostoimittajaa, että OL3 saadaan sähköntuotantoon mahdollisimman tehokkaasti ilman lisäviiveitä.

  Energia-ala elää murroksen aikoja

  Ydinvoiman asema sähkömarkkinoilla on haastava. Markkinatilanne suosii valtiontukia saavia uusiutuvia energialähteitä sekä edullisia fossiilisia polttoaineita, erityisesti kivihiiltä.

  Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi huolestuttavia uusia tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen edistymisestä. Energiasektori aiheuttaa lähes 80 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, joten alaan vaikuttavat päätökset ovat erittäin merkityksellisiä ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Ydinvoiman koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat samaa luokkaa kuin vesi-, tuuli- tai aurinkovoimalla. Ilman vakaasti sähköä tuottavaa ydinvoimaa meillä ei ole uskottavaa tietä vähähiiliseen tulevaisuuteen.

  Ydinvoimalla ja sen lisärakentamisella, on tärkeä rooli Suomen energia- ja ilmastostrategiassa sekä puhtaan energian ohjelmassa. Investoinnit ydinvoimaan ovat isoja, ja takaisinmaksuajat pitkiä. Uuden ydinvoimalaitoksen suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta. Siksi on tärkeää, että myöskään poliittisesti ei tehtäisi lyhytjänteisiä päätöksiä, jotka häiritsevät toimintaympäristön vakautta ja ennustettavuutta tai markkinoiden toimivuutta.

  Vastuullisuus rakentaa luottamusta

  Ydinvoiman tuotanto on aina riippuvaista kansalaisten luottamuksesta ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Luottamusta rakennamme avoimella vastuullisuudella. Keskiössä on tuotantomme ja ydinjätehuoltomme turvallisuus ja taloudellisuus, energisoiva johtaminen ja osaava henkilöstö, ilmasto- ja ympäristöystävällisyys sekä avoin ja aloitteellinen vuorovaikutus ja viestintä.

  Kuuntelemme kansalaisten huolenaiheita monin tavoin ja mittaamme säännöllisesti sekä ydinvoiman hyväksyttävyyden kehitystä että sidosryhmiemme mielipiteitä toiminnastamme. Vuoden 2013 aikana toteutetun Energia-asennetutkimuksen mukaan 56 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Suomessa ydinvoimasta on saatu hyviä kokemuksia, ja selkeä enemmistö pitää ydinvoiman roolia ilmastopäästöjen vähentämisessä ja kilpailukyvyn edistämisessä merkittävänä.

  Kilpailukykyä kehittämällä johtamista ja toimintatapoja

  Toimintamme kaksi keskeistä periaatetta, tinkimätön turvallisuuskulttuuri ja jatkuva parantaminen, koskevat paitsi laitoksen teknistä luotettavuutta, myös johtamista ja sitä, miten toimimme työyhteisönä. Vuoden 2013 aikana sisäinen muutoshankkeemme eteni, ja yhä useampi TVO:lainen osallistui strategiseen suunnitteluun ja toimintojemme kehittämiseen.

  Vuoden 2013 aikana uudistetun missiomme mukaisesti tavoitteemme on tuottaa osakkaillemme ydinvoimalla turvallisesti ja taloudellisesti ilmastoystävällistä sähköä. Osakkaittemme, suomalaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden kautta luomme hyvinvointia koko Suomelle.

  Tuotimme vuonna 2013 taas noin kuudenneksen kaikkien suomalaisten käyttämästä sähköstä. Olemme siis tärkeä yhteiskunnallinen toimija, jonka täytyy pitää huoli siitä, että meillä on jatkossakin missiomme toteuttamiseen tarvittavat voimavarat ja toiminnot sekä työtämme ohjaava yhtenäinen ja tehokkuuteen kannustava johtamis- ja toimintakulttuuri. Samalla kun viemme läpi OL3-projektia ja kehitämme käyviä laitosyksiköitä, jatkamme myös kehitystyötä johtamisen, osaamisen, vastuullisuuden ja tehokkuuden osalta myös alkaneen vuoden aikana. Tavoitteenamme on pitää Olkiluodon voimalaitos turvallisena ja käytettävyydeltään huippuluokan laitoksena kustannustehokkaalla ja osakkaittemme tarpeita tyydyttävällä tavalla.

  Jarmo Tanhua
  Toimitusjohtaja