kannattava sijoitus

Sähköenergia kuuluu modernin yhteiskunnan perustekijöihin. Sähkö on tärkeää kotitalouksille ja keskeinen tuotannon edellytys elinkeinoelämälle.

Ydinsähkön kilpailukyky

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden sekä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna erittäin kilpailukykyinen sähköntuotantomuoto. Tuottamalla sähköä luotettavasti, TVO varmistaa Suomen monissa kunnissa toimivien sähkönsaajien vakaat toimintaedellytykset, tukee heidän kilpailukykyään ja parantaa siten työllisyysmahdollisuuksia kaikkialla Suomessa.

TVO:n tuottamalla ilmastoystävällisellä ja kohtuuhintaisella ydinsähköllä voidaan korvata ympäristöä kuormittavampia energiamuotoja. Ydinsähkön etuna on myös hinnan vakaus ja ennustettavuus, siksi ydinvoima sopii erinomaisesti sähkön valtakunnallisen perustarpeen kattamiseen.

Energiateollisuuden loppuvuonna 2016 tehdyn kyselyn perusteella 85 prosenttia suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja on sitä mieltä, että torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä välittömästi ja kaikin mahdollisin keinoin. Tutkimuksen toteutti marraskuussa 2016 IRO Research Oy Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Energiateollisuuden nettisivuilla.

Vuoden 2015 lopulla tehdyn TVO:n sidosryhmätutkimuksenmukaan päättäjistä 78 prosenttia oli sitä mieltä, että ydinvoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä. Peräti 80 prosenttia heistä oli sitä mieltä, että ilman ydinvoimaa Suomi ei täytä ilmastotavoitteitaan. Vastauksessa oli kasvua kymmenen prosenttiyksikköä edelliseen, vuonna 2013 toteutettuun kyselyyn verrattuna.

Ydinsähkön hintataso on vakaa

Vakaa ja ennustettava sähkön hinta on Suomelle erittäin tärkeää maan teollisuuden rakenteen ja kylmän ilmaston vuoksi. Ydinsähkön kokonaiskustannuksista suurin osa aiheutuu pääomakustannuksista polttoainekustannusten osuuden jäädessä melko pieneksi. Siksi ydinsähkön hinta on hyvin ennustettavissa myös pitkällä aikavälillä, vaikka uraanipolttoaineen hinta vaihtelisikin. Ydinvoiman rakentamiseen ja tuottamiseen ei tarvita yhteiskunnan taloudellista tukea.

Ydinvoima on myös erittäin tehokas tapa tuottaa sähköä: alle tulitikkuaskillisella uraanipolttoainetta tuotetaan sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan nelihenkisen perheen vuotuinen sähköntarve. Kotimaassa tuotettu sähkö luo hyvinvointia ja kasvun edellytyksiä − nyt ja tulevaisuudessa.