Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Johtoryhmä

  Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna yhtiön toiminnan johtamisessa ja sen kokouksista laaditut pöytäkirjat muodostavat toimitusjohtajan päätösluettelon yhdessä operatiivisen ryhmän kokouksista laadittujen pöytäkirjojen kanssa. Hallitus valitsee johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan alaiset.

  Johtoryhmään kuuluvat:

  Jarmo Tanhua, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
  Sami Jakonen, johtaja, tekniikka
  Mikko Kosonen, johtaja, tuotanto
  Anna Lehtiranta, johtaja, yhteiskunta
  Esa Mannola, johtaja, ydinturvallisuus
  Janne Mokka, johtaja, OL4-hanke
  Lauri Piekkari, johtaja, rahoitus
  Risto Siilos, johtaja, konsernipalvelut, toimitusjohtajan sijainen
  Jouni Silvennoinen, johtaja, OL3-projekti
  Anja Ussa, johtaja, talous, johtoryhmän sihteeri

  sekä
  henkilöstön edustaja ja hänen varamiehensä hallintoedustuslain
  mukaisesti:
  Reijo Sjöblom, hankintainsinööri, henkilöstöedustaja
  Aimo Autio, hitsaaja, 1. varaedustaja
  Rainer Karlsson, työnjohtaja, 2. varaedustaja

  Tarvittaessa toimitusjohtaja voi tietyn asian käsittelemistä varten kutsua muitakin henkilöitä osallistumaan johtoryhmän kokouksiin.

  Johtoryhmässä käsitellään tiedotusasiat eri johtajien vastuualueilta tarpeellisessa laajuudessa tiedonkulun varmistamiseksi toimitusjohtajan ja johtajien välillä sekä johtajien kesken. Johtoryhmässä käsitellään oleellisia yhtiön toimintaan liittyviä toimitusjohtajan päätöstä edellyttäviä asioita.

  Käsiteltäviä asioita ovat mm. tiedotusasiat jäsenten vastuualueilta, henkilöstön edustajien asiat, strategia ja toimintasuunnitelmat sekä käyttötoiminnan suuntaviivat.