× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  YHTIÖ  /  Hallinto ja johtaminen  /  Johtamisjärjestelmä

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Missio, visio, strategiset tavoitteet, liiketoimintamalli, arvot, toimintaohje ja yhtiötason politiikat suuntaavat TVO:n toimintaa. TVO:n toimintajärjestelmä tukee suunnitelmallista toimintaa, ja se määrittelee menettelytavat turvallisen sähköntuotannon varmistamiseksi.

Toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Johtamisprosessin tavoitteena on toteuttaa strateginen ja operatiivinen ohjaus siten, että pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet toteutuvat ja organisaatio toimii motivoituneesti ja tehokkaasti. Yhtiön toimintaympäristömuutokset ja asiakkaiden tarpeet tunnistava strategia ohjaa liike- ja palvelutoimintojen visioiden, strategioiden sekä suunnitelmien ja tavoitteiden laadintaa. Toimintajärjestelmässä kuvatut menettelytavat ohjaavat jokaisen TVO:laisen ja Olkiluodossa toimivan yhteistyökumppanin toimintaa.

TVO:n toimintajärjestelmä kattaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantotoiminnan, tuotantokyvyn ylläpidon ja kehittämisen, tuotantokapasiteetin lisärakentamisen sekä niiden ohjaukseen ja resursointiin tarvittavat toiminnot. Järjestelmä täyttää kansainvälisten laadunhallinta-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardien vaatimukset ja sen on sertifioinut DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab. Toimintajärjestelmän yleinen osa toimii myös Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymänä luvanhaltijan laadunhallintajärjestelmänä. Toimintajärjestelmän toteutusta, toimivuutta ja tehokkuutta seurataan säännöllisesti sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksissa.

TVO:n toimintajärjestelmä täyttää muun muassa seuraavissa ohjeissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset:

• Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015, STUK YVL A.3 Ydinlaitosten johtamisjärjestelmä
• Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015, EMAS-asetus 1221/2009
• Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+)
• Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä OHSAS 18001:2007.