Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Vastuullista jätehuoltoa

  TVO on sitoutunut vähentämään jätteiden määrää ja edistämään niiden hyötykäyttöä. Radioaktiiviset jätteet eristetään elollisesta luonnosta kunnes niiden radioaktiivisuus on vähentynyt haitattomalle tasolle.

  Radioaktiiviset jätteet
  tvo_jatteet_matala_ja_keskiaktiiviset_jatteet.png

  Voimalaitoksella syntyvät jätteet luokitellaan niiden sisältämän radioaktiivisuuden perusteella valvonnasta vapautettuun jätteeseen, matala- ja keskiaktiiviseen voimalaitosjätteeseen, korkea-aktiiviseen käytettyyn polttoaineeseen sekä käytöstäpoistojätteeseen.

  Valvonnasta vapautetussa jätteessä on niin vähän radioaktiivisia aineita, että jäte voidaan palauttaa hyötykäyttöön tai loppusijoittaa Olkiluodon kaatopaikalle. Jäte syntyy voimalaitoksen käytön ja huoltotoimien aikaisissa töissä. Valvonnasta vapautettua huoltojätettä kertyi 24 (20) tonnia. Valvonnasta vapautettiin lisäksi kierrätykseen noin 32 (50) tonnia metallia ja 6 (7) tonnia vaarallista jätettä toimitettiin käsiteltäväksi.

  Voimalaitoksen käytössä ja huoltotoimissa käytetyt suojavarusteet, prosessista poistetut laitteistot ja eristemateriaalit ovat matala-aktiivista jätettä. Ne pakataan tiiviisti ja sijoitetaan laitosalueella noin 100 metrin syvyydessä olevaan voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luola). Matala-aktiivista jätettä ei sijoitettu VLJ-luolaan vuonna 2013 (vuonna 2012: 172 m3).

  Voimalaitoksen prosessivesien puhdistuksessa käytetyt ioninvaihtohartsit ovat keskiaktiivista jätettä, joka sekoitetaan bitumiin ja sijoitetaan voimalaitosjäteluolaan. Keskiaktiivista jätettä sijoitettiin VLJ-luolaan vuonna 2013 42 (20) m3. Korkea-aktiivista käytettyä polttoainetta syntyi raportointivuonna 35,7 (35,8) t. Se välivarastoidaan Olkiluodossa niin kauan, että se voidaan loppusijoittaa Olkiluodon kallioperään. Loppusijoitus aloitetaan noin 2020-luvulla. Käytöstäpoistojäte on voimalaitosten käytön päätyttyä purkamisen yhteydessä syntyvää jätettä, joka loppusijoitetaan myös Olkiluotoon.

   

   

  20132012201120102009

  Valvonnasta vapautettu

  huoltojäte (t)

  627813026666
   

   

  VLJ-luolaan sijoitetut radioaktiiviset jätteet20132012201120102009
  Matala-aktiivinen (m3)0172132117163
  Keskiaktiivinen (m3)422001036

   

  Käytettyä polttoainetta OL1- ja OL2-varastoaltaissa ja välivarastossa (KPA), kumulatiivinen20132012201120102009
  Nippuja (kpl)8 0967 8847 6687 4347 210
  Nippuja (t)1 362,31 327,31 291,81 253,41 216,9


   

  Yhdyskuntajätteettvo_jatteet_yhdyskuntajate.png

  TVO on sitoutunut jätteiden määrän vähentämiseen ja sitä edellytetään kaikilta Olkiluodossa työskenteleviltä. Kaikki Olkiluodossa syntyneet jätteet lajitellaan ja käsitellään. Lajitellut jätteet ohjataan hyötykäyttöön. Tavanomaiset jätteet lajitellaan yhdeksään eri jätelajiin ja vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet viedään kaatopaikalle. Vaaralliset jätteet kerätään vaarallisen jätteen varastoon, josta ne toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiseen käsittelylaitokseen.

  Kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön menevän hyötyjätteen osuus kokonaisjätemäärästä oli 77 (78) prosenttia, kaatopaikkajätteen osuus oli 13 (15) prosenttia ja vaarallisten jätteiden osuus oli 10 (7) prosenttia. Vaarallisista jätteistä suurin osa muodostui akuista ja SER-jätteestä. Kokonaisjätemäärä oli 2 368 (2 696) tonnia.

   

   

   

   

   

  Tavanomaiset yhdyskunta- ja vaaralliset jätteet (t)

  OL1 ja OL220132012201120102009
  Kaatopaikka, kokonaismäärä101108183270531
       TVO:n oma kaatopaikka 1)4178138176335
  Paperi ja pahvi6981117121107
  Energiajäte7796144206326
  Biojäte5162839599
  Puu17088177146206
  Metalli157102212176220
  Kaapeliromu1417342040
  Lasi4891914
  Tiili- ja betonimurske25213722182
  Välpejäte 2)19422659
  Vaarallinen jäte137109485660

  1) Lupamääräys max. 1 000 t/v (OL1-, OL2-, OL3-yksiköt yhteensä) 

  2) Välpejätteen keräys aloitettu v. 2010 ympäristöluvan mukaisesti


  Tavanomaiset yhdyskunta- ja vaaralliset jätteet (t)

  OL320132012201120102009
  Kaatopaikka, kokonaismäärä2102964059281 601
       TVO:n oma kaatopaikka 1)170225284777560
  Paperi ja pahvi4761736774
  Energiajäte2973764314511 459
  Biojäte4334482624
  Puu4296131 6293 1155 310
  Metalli3693351 8152 9593 645
  Kaapeliromu12373188
  Lasi00000
  Tiili- ja betonimurske121141071 913376
  Kaapelikelat21
  Vaarallinen jäte103731497971

  1) Lupamääräys max. 1 000 t/v (OL1-, OL2-, OL3-yksiköt yhteensä)