× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä

JÄTTEET

TVO on sitoutunut vähentämään jätteiden määrää ja edistämään niiden hyötykäyttöä. Radioaktiiviset jätteet eristetään elollisesta luonnosta kunnes niiden radioaktiivisuus on vähentynyt haitattomalle tasolle.

Radioaktiiviset jätteet

Voimalaitoksella syntyvät jätteet luokitellaan niiden sisältämän radioaktiivisuuden perusteella valvonnasta vapautettuun jätteeseen, matala- ja keskiaktiiviseen voimalaitosjätteeseen, korkea-aktiiviseen käytettyyn polttoaineeseen sekä käytöstäpoistojätteeseen.

Valvonnasta vapautetussa jätteessä on niin vähän radioaktiivisia aineita, että jäte voidaan palauttaa hyötykäyttöön tai loppusijoittaa Olkiluodon kaatopaikalle. Jäte syntyy voimalaitoksen käytön ja huoltotoimien aikaisissa töissä. Vuonna 2017 valvonnasta vapautettua huoltojätettä kertyi 40,2 tonnia. Valvonnasta vapautettiin lisäksi kierrätykseen noin 68 tonnia metallia.

Voimalaitoksen käytössä ja huoltotoimissa käytetyt suojavarusteet, prosessista poistetut laitteistot ja eristemateriaalit ovat matala-aktiivista jätettä. Ne pakataan tiiviisti ja sijoitetaan laitosalueella noin 100 metrin syvyydessä olevaan voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luola).

Voimalaitoksen prosessivesien puhdistuksessa käytetyt ioninvaihtohartsit ovat keskiaktiivista jätettä, joka sekoitetaan bitumiin ja sijoitetaan voimalaitosjäteluolaan. Vuonna 2017 keskiaktiivista jätettä sijoitettiin VLJ-luolaan 51 m3 ja matala-aktiivista jätettä 47 m3. Korkea-aktiivista käytettyä polttoainetta syntyi raportointivuonna 35,2 t. Se välivarastoidaan Olkiluodossa niin kauan, että se voidaan loppusijoittaa Olkiluodon kallioperään. Loppusijoitus aloitetaan noin 2020-luvulla. Käytöstäpoistojäte on voimalaitosten käytön päätyttyä purkamisen yhteydessä syntyvää jätettä, joka loppusijoitetaan myös Olkiluotoon.


Radioaktiiviset jätteet
20172016201520142013
Matala-aktiivinen (m3) 1)
4786171590
Keskiaktiivinen (m3) 1)
51963842
Valvonnasta vapautettu huoltojäte (t)
4096504662
1) Vuoden aikana VLJ-luolaan loppusijoitetut jätteet

Ydinpolttoaine
Käytettyä polttoainetta OL1- ja OL2-
varastoaltaissa ja välivarastossa (KPA), kumulatiivinen
20172016201520142013
Nippuja (kpl)
8 922
8 720
8 5188 3048 096
Nippuja (t)
1 498,5
1 465,2
1 432,0 1 396,6 1 362,3 

Yhdyskuntajätteet

TVO on sitoutunut jätteiden määrän vähentämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen. Sitä edellytetään kaikilta Olkiluodossa työskenteleviltä. Kaikki Olkiluodossa syntyneet jätteet lajitellaan ja käsitellään. Lajitellut jätteet ohjataan hyötykäyttöön, ja vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet viedään kaatopaikalle. Vaaralliset jätteet kerätään vaarallisen jätteen varastoon, josta ne toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiseen käsittelylaitokseen.

Kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön menevän hyötyjätteen osuus kokonaisjätemäärästä oli 82 prosenttia, kaatopaikkajätteen osuus oli 2 prosenttia ja vaarallisten jätteiden osuus oli 15 prosenttia. Kaatopaikkajätteen määrää pystyttiin vähentämään entisestään, sillä polttokelpoinen sekajäte (esim. PVC-muovit ja palosuojamateriaalit) toimitetaan jätevoimalaitokseen, jossa se hyödynnetään kaukolämmön ja sähkön tuotannossa. Vaarallisista jätteistä suurin osa muodostui akuista ja SER-jätteestä. Vuonna 2017 kokonaisjätemäärä oli 1 837 tonnia.


jatteet_FI.png


Tavanomaiset yhdyskunta- ja vaaralliset jätteet (t)

OL1 ja OL2 (tonnia)
20172016201520142013
Sekajäte energiaksi1)

651036188101
Kaatopaikkajäte TVO:n kaatopaikalle
4145547841
Paperi ja pahvi
5074909969
Energiajäte
132114948677
Biojäte
5064655551
Puu
99675993710
Metalli
107779985157
Kaapeliromu
8711714
Lasi
55234
Tiili- ja betonimurske
000025
Välpe 7961723519
Vaaralliset jätteet
626472102137
Jäteliete 2)9338075555971 142

1) Vuodesta 2017 lähtien sekajäte on toimitettu jätevoimalaitokseen, jossa se hyödynnetään kaukolämmön ja sähkön tuotannossa.

2) Jäteliete jätevedenpuhdistamolta, kiintoainepitoisuus on 8-10 % (ei lasketa mukaan kokonaisjätemäärään)


OL3 (tonnia)
20172016201520142013
Sekajäte energiaksi1)
1681187093210
Kaatopaikkajäte TVO:n kaatopaikalle
0445468170
Paperi ja pahvi3143332747
Energiajäte
14013898110297
Biojäte
5335373643
Puu
214188183205429
Metalli
27513858328369
Kaapeliromu
3265511612
Tiili- ja betonimurske
0201050612
Kaapelikelat
52101221
Vaaralliset jätteet
221114146109103
1) Vuodesta 2017 lähtien sekajäte on toimitettu jätevoimalaitokseen, jossa se hyödynnetään kaukolämmön ja sähköntuotannossa.