Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Jäsenyydet

  CASE

  WANO-kokemusta hankkimassa

  Lue lisää

  Aktiivinen toimija eri järjestöissä ja yhteisöissä

  TVO on aktiivinen toimija sekä kansainvälisessä että kansallisessa ydinvoimayhteisössä ja erilaisissa toimialajärjestöissä ja yhteisöissä.

  TVO:n tärkeimmät kansainväliset jäsenyydet ovat ydinvoima-alan eurooppalaisen etujärjestö Foratom sekä ydinturvallisuuden kehittämiseen keskittyvä ydinsähkön tuottajien järjestö World Association of Nuclear Operators (WANO).

  Kansainvälisen kauppakamarin Elinkeinoelämän peruskirjaan kestävän kehityksen edistämiseksi (ICC Business Charter for Sustainable Development) TVO on kuulunut 1990-luvulta lähtien.

  TVO on mukana mm. seuraavissa järjestöissä: Eurelectric, Foratom, European atomic Forum, Nordiska Sällskapet för Strålskydd, World Association of Nuclear Operators, World Nuclear Association, Energiateollisuus ry, FIBS ry, Ilmansuojeluyhdistys, Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osasto, Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys ry, Suomen atomiteknillinen Seura ry ja Suomen laatuyhdistys.

  TVO:n toimisto Brysselissä hoitaa yhteyksiä EU:ssa toimiviin sidosryhmiin. Tärkeimpiä näistä ovat Euroopan yhteisön eri instituutiot: komissio, parlamentti ja neuvosto sekä toimialajärjestöt ja alan muut yhteistyökumppanit.