Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Jäähdytysvesi merkittävin ympäristönäkökohta

   
  jaahdytysvesi.png

  OL1- ja OL2-laitosyksiköillä käytetään merivettä jäähdytykseen yhteensä noin 76 m3/s. Vuonna 2013 jäähdytykseen käytetyn meriveden määrä oli 2 288 (2 267) miljoonaa m3 ja sen aiheuttama lämpökuorma mereen oli 27,1 (26,8) TWh. Toiminnan merkittävin ympäristönäkökohta onkin jäähdytysveden lämpökuorma ympäristöön. Meriveden lämpötilaa seurataan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Luvan ehtona on, ettei meriveden lämpötila saa tavoitearvona ylittää 30 °C liukuvana viikkokeskiarvona laskettuna 500 metrin päässä jäähdytysveden purkukanavasta. Tavoitearvoa ei ylitetty vuonna 2013.

  Jäähdytysvesi lämpenee noin 10 °C laitosyksikön läpi kulkiessaan, minkä jälkeen se sekoittuu meriveteen. Jäähdytysvesi ei ole suorassa yhteydessä voimalaitoksen prosessivesien kanssa. TVO on tarkkaillut ja tehnyt selvityksiä jäähdytysveden vaikutuksista koko voimalaitoksen toiminnan ajan. Jäähdytysvesi kerrostuu laajalle merialueelle pintakerrokseen, josta osa lämmöstä siirtyy ilmaan. Säätilanteesta riippuen lämpötilan nousua havaitaan noin 3–5 kilometrin etäisyydellä jäähdytysveden purkupaikasta. Jäähdytysvesi aiheuttaa muutoksia myös jäätilanteeseen, sillä jäähdytysveden purkualue pysyy sulana läpi talven. Sulan ja heikon jääalueen koko vaihtelee talvesta riippuen 3–20 km2. Lähialueiden asukkaita varoitetaan sula-alueesta lehti-ilmoituksilla ja jäävaroitustauluilla. Lämmin jäähdytysvesi pidentää sulan merialueen kasvukautta ja lisää sen biologista kokonaistuotantoa. Jäähdytysveden aiheuttamat muut biologiset vaikutukset ovat vähäisiä.

  Toiminnan vaikutuksia on myös selvitetty Olkiluodon edustan merialueella sijaitsevaan Rauman saariston Natura-alueelle OL4-hanketta koskevan Natura-arviointimenettelyn yhteydessä. Arvioinnin perusteella lämmin jäähdytysvesi ei neljän laitosyksikön yhteisvaikutuksena aiheuttaisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia Rauman saariston Natura-alueen suojelukohteille.

  tvo_veden_kaytto_jaahdytysvesi.pngtvo_paastot_lampokuorma_mereen.png
  Jäähdytysvesi (milj. m3) 1)20132012201120102009
  OL11 1701 0961 151877923
  OL21 1181 1711 093906903
  Yhteensä2 2882 2672 24317831 827

  1) Lupamääräys jäähdytysveden määrälle 3 800 milj. m3/v (OL1, OL2, OL3-laitosyksiköt yhteensä). Vuosien 2011-2012 luvut on korjattu.

  Lämpökuorma mereen (GWh) 2)20132012201120102009
  OL113 87212 99313 63513 18314 006
  OL213 20813 77812 95413 71613 694
  Yhteensä27 08026 77126 58926 899

  27 700

  2) Lupamääräys lämpökuormalle 205 000 TJ/v (OL1, OL2, OL3-laitosyksiköt yhteensä)