× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä

JÄÄHDYTYSVESI

Jäähdytysvesi on Olkiluodon ydinvoimalaitoksen merkittävin ympäristönäkökohta. OL1- ja OL2-laitosyksiköillä käytetään merivettä jäähdytykseen yhteensä noin 76 m3/s.

Vuonna 2017 jäähdytykseen käytetyn meriveden määrä oli 2 109 miljoonaa m3 ja sen aiheuttama lämpökuorma mereen oli 24,7 TWh. Toiminnan merkittävin ympäristönäkökohta onkin jäähdytysveden lämpökuorma ympäristöön. Meriveden lämpötilaa seurataan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Luvan ehtona on, ettei meriveden lämpötila saa tavoitearvona ylittää 30 °C liukuvana viikkokeskiarvona laskettuna 500 metrin päässä jäähdytysveden purkukanavasta. Myös jäähdytysveden määrälle (max. 3 800 milj. m3) ja lämpökuormalle (max. 56,9 TWh) on asetettu ympäristöluvassa raja-arvot. Luvan määrittelemiä arvoja ei ylitetty vuonna 2017.

Jäähdytysvesi lämpenee noin 10 °C laitosyksikön läpi kulkiessaan, minkä jälkeen se sekoittuu meriveteen. Jäähdytysvesi ei ole suorassa yhteydessä voimalaitoksen prosessivesien kanssa. TVO on tarkkaillut ja tehnyt selvityksiä jäähdytysveden vaikutuksista koko voimalaitoksen toiminnan ajan. Jäähdytysvesi kerrostuu laajalle merialueelle pintakerrokseen, josta osa lämmöstä siirtyy ilmaan. Säätilanteesta riippuen lämpötilan nousua havaitaan noin 3–5 kilometrin etäisyydellä jäähdytysveden purkupaikasta. Jäähdytysvesi aiheuttaa muutoksia myös jäätilanteeseen, sillä jäähdytysveden purkualue pysyy sulana läpi talven. Sulan ja heikon jääalueen koko vaihtelee talvesta riippuen ollen maksimissaan noin 7 km2. Lähialueiden asukkaita varoitetaan sula-alueesta lehti-ilmoituksilla ja jäävaroitustauluilla. Lämmin jäähdytysvesi pidentää sulan merialueen kasvukautta ja lisää sen biologista kokonaistuotantoa. Jäähdytysveden aiheuttamat muut biologiset vaikutukset ovat vähäisiä.

jaahdytysvesi_FI.png

lampokuorma_FI.png

Jäähdytysvesi (milj.m3)
20172016201520142013
OL11 134
1 114
1 1641 1401 170
OL29761 147
1 0751 1721 118
Yhteensä21092 261
2 2382 3122 288

Lämpökuorma mereen (GWh)
20172016201520142013
OL113 263
13 098
13 721
13 481
13 872
OL211 423
13 474
12 677
13 871
13 208
Yhteensä24 686
26 572
26 398
27 352
27 080