Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

    Investoinnit vuonna 2013 olivat 335,1 (337,3) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 302,5 (336,9) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 260,8 (274,2) miljoonaa euroa.

    TVO allekirjoitti toukokuussa 2013 Wärtsilä Finland Oy:n kanssa sopimuksen varavoimadieselgeneraattorien ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluotoon. Generaattoreita on yhteensä yhdeksän, ja TVO vastaa projektin mukana tulevista rakennustöistä ja generaattorien liitännöistä TVO:n muihin järjestelmiin. Varavoimadieselgeneraattorien uusintaprojekti on Olkiluodon kaikkien aikojen suurin yksittäinen laitosmuutoshanke. Uusintaprojektin kokonaisinvestointi TVO:lle on yli 100 miljoonaa euroa. Projektin on arvioitu kestävän vuoteen 2020 saakka. Generaattorien vaihto toteutetaan mahdollisimman pitkälle OL1- ja OL2-laitosyksiköiden normaalin tehoajon aikana.

    Meri-Porin hiilivoimalaitososuutta varten hankittuja hiilidioksidipäästöoikeuksia on luovutettu energiamarkkinavirastolle 0,9 (6,7) miljoonan euron arvosta. Vuonna 2013 hiilidioksidipäästöoikeuksia Meri-Porin hiilivoimalaitososuutta varten hankittiin 2,7 (0,9) miljoonan euron arvosta. Hankitut päästöoikeudet kattoivat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.