Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Päästöt ilmaan

  TVO:n tavoitteena radioaktiivisten aineiden päästöjen hallinnassa on alittaa aina selvästi sekä viranomaisten asettamat rajat että viranomaisrajoja tiukemmat itse asettamamme tavoitteet.

  Radioaktiiviset ilmapäästöt

  Olkiluodon ydinvoimalaitoksen radioaktiiviset päästöt ilmaan olivat edellisvuosien tapaan erittäin vähäisiä ja alitimme sekä viranomaisten että itse asettamat tiukat päästöjen raja-arvot. Jalokaasupäästöt ilmaan olivat 0,002 (0,01) % ja jodipäästöt 0,09 (0,02) % sallitusta viranomaisrajasta.

   

  Radioaktiiviset ilmapäästöt20132012201120102009
  Jalokaasut TBq (Kr-87 ekv) 1)0,2171,211,240,580
  % sallitusta0,00230,010,0070,00330
  Jodi TBq (I-131) 1)0,00009070,0000170,0000020,0000940,0000001
  % sallitusta0,0880,020,00150,00820,00009
  Aerosolit TBq0,000020,0000160,0000110,0000120,000059
  Tritium TBq0,620,360,240,270,32
  Hiili-14 TBq0,800,880,810,71

  0,78

  1) Lupaehto radioaktiivisille päästöille ilmaan: Jalokaasut 17 700 TBq (Kr-87 ekv), Jodi 0,114 TBq (I-131) 

  Hiilidioksidipäästöt

  TVO osallistuu kansallisiin ilmastotalkoisiin tuottamalla päästötöntä perusvoimaa. Olkiluodon ydinvoimalaitos on mukana Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmässä, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen ja hiilidioksidin päästövähennystavoitteiden saavuttaminen. Voimalaitoksen todennetut CO2-päästöt muodostuvat varalämpökattiloiden ja varavoimadieseleiden päästöistä. Varavoimadieseleiden tehtävänä on varmistaa automaattisesti voimalaitoksen sähkönsaanti mahdollisessa, mutta epätodennäköisessä sähkönmenetystilanteessa. Turvallisuuden varmistamiseksi dieseleitä koekäytetään turvallisuusteknisten käyttöehtojen vaatimusten mukaisesti, joten niiden päästöjä ei voida vähentää. OL1- ja OL2-laitosyksiköiden varavoimadieseleiden uudistaminen tulee vähentämään pienhiukkaspäästöjä ilmakehään.

    

  Todennetut Olkiluodon voimalaitoksen CO2-päästöt (t)20132012201120102009
  OL1/OL2 varalämpökattilat (8 MW + 12 MW) 111322
  OL1/OL2 varavoimadieselit (8 x 1,8 MW)478383455424483

  OL3 varavoimadieselit (4 x 6,4 MW, 2 x 2,5 MW, 1 x 1,3 MW)

  4,5
  Yhteensä483384456456485