Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Hyvinvointia ja työllisyyttä

  TVO hankkii tuotteita ja palveluita sekä paikallisilta että kansainvälisiltä toimijoilta.

  TVO ja OL3 -työmaa ovat seutukunnalla merkittävä työllistäjä ja taloudellisen hyvinvoinnin tuottaja sekä suoraan että välillisesti. Tuotteiden ja palveluiden ostot tuovat työtä ja toimeentuloa myös paikallisesti. Näiden lisäksi TVO maksaa kiinteistöveroa Eurajoen kunnalle.

  TVO:lla oli vuonna 2013 noin 1 000 suomalaista materiaalin tai palvelujen toimittajaa, joista Satakunnan alueelta oli noin 300 yhteistyökumppania. Vuoden aikana OL3 -työmaa työllisti keskimäärin 2 790 henkilöä, ja he toivat myönteistä talousvaikutusta koko Satakuntaan.

  Ydinpolttoainehankintojen arvo vuonna 2013 oli 56,5 (67,5) miljoonaa euroa. Ydinpolttoainetta kului sähköntuotannossa 48,2 (46,1) miljoonan euron arvosta. TVO hankkii uraania ja polttoaineen valmistusketjuun liittyviä jalostuspalveluja vain hyväksymiltään vastuullisilta toimittajilta.

  TVO maksaa ydinenergialain mukaisesti ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi ydinjätehuoltomaksua. Ydinjätehuoltorahasto vahvisti 2013 yhtiön vuoden 2012 ydinjätehuoltomaksuksi 43,1 (34,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2013 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan 2014. TVO:n ydinjätehuollon kokonaiskustannukset olivat viime vuonna yhteensä 89,3 (76,9) miljoonaa euroa.

  TVO:n investoinnit olivat vuonna 2013 yhteensä 302,5 (336,9) miljoonaa euroa, näistä OL3-projektin osuus oli 260,8 (274,0) miljoonaa euroa.

    

   

   

  tvo_investoinnit.png

  tvo_rahastotavoite_valtion_ydinjatehuoltorahastossa.png

   

   

   

  tvo_vuosihuoltoihin_osallistuneet_yritykset.png

  Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

   

  2013 2012 2011 2010 2009
  Henkilöstö, vakinainen, 31.12. 762 772 738 714 717
  - Miehiä 589 599 569 560 567
  - Naisia 173 173 169 154 150
  Henkilöstö, määräaikainen, 31.12. 90 91 75 84 80
  - Miehiä 49 48 38 36 32
  - Naisia 41 43 37 48 48
  Henkilöstön kotikunta (%) 1)
  - Eurajoki 18 18 18 19 20
  - Rauma 55 55 56 57 57
  - Pori 11 11 11 10 9
  - muu 16 16 15 14 14
  Uudet TVO:laiset 1) 25 71 73 29 31
  - Miehet 18 62 47 21 21
  - Naiset 7 9 26 8 10
  Kesätyöntekijöitä 175 166 173 168 186
  - Miehet 112 115 117 106 116
  - Naiset 63 51 56 62 70

  1) Tiedot raportoitu vain vakinaisen henkilöstön osalta