Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Henkilöstön hyvinvointi

  hyvinvointi.png

  CASE

  Antero Hietikko
  - 32 vuotta vuosihuoltotöissä

  Lue lisää

  Työssä jaksamisen varmistamiseksi TVO:ssa halutaan huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista. Laaja, koko henkilöstöä koskeva henkilöstötutkimus ja turvallisuuskulttuurikysely tehdään kolmen vuoden välein.

  Vuoden 2013 aikana on suunniteltu ja toteutettu kehittämistoimenpiteitä, jotka todettiin tarpeellisiksi vuoden 2012 henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella. Hyvällä tasolla koettiin olevan muun muassa sitoutuminen yhtiön arvoihin ja päämääriin, yksiköiden sekä esimiesten ja alaisten välinen yhteistyö, sekä muutosten onnistunut toteutus. Kehittämiskohteina nähtiin olevan muun muassa toimintatavan byrokraattisuus, päätöksenteon tehokkuus, henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet, tasapuolinen kohtelu ja palkitseminen. Näitä kehittämistoimenpiteitä on raportointivuoden aikana työstetty yhtiössä toisaalta organisaatioyksikkökohtaisesti kunkin omien tulosten pohjalta ja toisaalta yhtiötasoisesti mm. johtoryhmässä, esimiesten workshopeissa, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa sekä uusien, viime vuosina työsuhteensa aloittaneiden TVO:laisten kanssa.

  TVO:laisten työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota monella eri tavalla. Työhyvinvointia edistävät muun muassa kattava työterveyshuolto ja sitä täydentävä henkilöstön vakuutusturva.

  Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista pyritään tukemaan liukuvalla työajalla, joka on ollut käytössä jo yli 20 vuoden ajan. Liukuvan työajan puitteissa henkilöstöllä on mahdollisuus järjestellä joustavasti vuorokautista ja viikoittaista työaikaansa. Muita työhyvinvointia edistäviä, yhtiössä käytettyjä järjestelmiä ovat 90-luvun alkupuolelta käytössä ollut oma sapattivapaajärjestelmä, vuorotteluvapaajärjestelyt ja osa-aikatyömahdollisuudet.

  Yhtiö tukee myös monipuolista henkilöstökerhotoimintaa ja kerhot tarjoavat mahdollisuuden muun muassa virkistyä liikunnan sekä kulttuuri- ja muun harrastustoiminnan parissa. Henkilöstön käytössä on myös lomanviettopaikkoja vapaa-ajan viettoon. Tärkeä osa työhyvinvointia on myös hyvät edellytykset oman osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Vuosittain TUKE (tulos- ja kehityskeskustelu) -keskusteluissa tarkastellaan henkilön koulutus- ja kehittämistarpeita.

  Tärkeä osa työhyvinvointia on myös hyvät edellytykset oman osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Vuosittain TUKE (tulos- ja kehityskeskustelu) -keskusteluissa tarkastellaan henkilöstön koulutus- ja kehittämistarpeita.