Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Henkilöstö ja henkilöstön koulutus

  Henkilöstö

  Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 857 (868) henkilöä ja keskimäärin vuoden aikana 894 (884) henkilöä. TVO:n henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 852 (863) henkilöä ja keskimäärin vuoden aikana 890 (879) henkilöä. TVO:n vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 762 (772) henkilöä.

  TVO:lle palkattiin 25 (71) uutta henkilöä. Työtehtäviään vaihtoi vuoden aikana 65 (53) henkilöä. TVO:n palveluksesta erosi vuoden aikana 36 (36) vakinaista henkilöä, joista 24 (21) siirtyi eläkkeelle.

  Eri henkilöstöryhmiä koskevat energia-alan työehtosopimukset ovat voimassa keskusjärjestöjen välisten sopimusten mukaisina 31.1.2017 saakka.


  Henkilöstön koulutus

  TVO:laisten perus-, täydennys- ja jatkokoulutus toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan vuosikoulutusohjelman mukaisesti. Henkilöstöä koulutettiin yhteensä 8 401 (8 636) päivää, eli keskimäärin 9,4 (9,8) päivää jokaista TVO:laista kohden.

  OL1:n ja OL2:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2013 kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville ja simulaattorijatkokursseille. Vuonna 2011 ja 2012 aloittaneiden uusien ohjaajien koulutukset, simulaattorin peruskurssi ja peruskoulutusjakso, etenivät suunnitelmien mukaisesti.

  OL3:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2013 kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville. Ohjaajille järjestettiin myös simulaattoriharjoitus. Samassa yhteydessä koulutettiin ja perehdytettiin TVO:n kouluttajia OL3-simulaattorin käyttöön ja sen ylläpitotehtäviin. Muun ajan OL3-ohjaajat ovat toimineet käyttöönoton tehtävissä ja kouluttajat koulutuksen suunnittelutehtävissä.

  Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella työskentelevien tulee osallistua tulokoulutukseen. Yleinen osa on tarkoitettu kaikille Olkiluodon alueella työskenteleville ja säteilyosa valvotulla alueella työskenteleville. Vuoden 2013 aikana tulokoulutuksen yleisen osan suoritti yhteensä 2 918 henkilöä ja säteilysuojeluosan 851 henkilöä (16.1.2014 mennessä kirjatut). Molempia koulutuksia on järjestetty suomeksi ja englanniksi.

   

  Vuoden 2013 henkilöstö- ja henkilöstön kehittämistä koskevat asiat sekä niitä kuvaavat tunnusluvut raportoidaan yksityiskohtaisemmin yhteiskuntavastuuraportissa TVO:n internetsivuilla, www.tvo.fi. Raportin tiedot ovat ulkopuolisen tahon todentamia.