× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  YHTIÖ  /  TVO työnantajana  /  Henkilöstö

HENKILÖSTÖ

TVO:n tavoitteena on tyytyväinen ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä osaavat esimiehet.

Edellytyksenä on, että koko henkilöstö on motivoitunutta, hoitaa tehtäviään vastuullisesti ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen. Nämä tavoitteet saavutetaan muun muassa esimiestyötä kehittämällä.Uudet_henkilot.png


TVO tarjoaa henkilöstölle monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittyä työssä ja ammatissa. TVO palkitsee kilpailukykyisesti ja kannustaa tulokselliseen työskentelyyn, tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvään jokapäiväiseen toimintaan.Henkiloston_keski-ika.png

TVO tarjoaa henkilöstölle turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä luo edellytyksiä työhyvinvoinnille.
Henkilöstöpolitiikan periaatteita toteutetaan hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssaHenkilosto_naiset.png. TVO:n tavoitteena on tasa-arvoinen ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää ja jossa edistetään tasa-arvon toteutumista.

HR-osaamiskeskus huolehtii siitä, että yhtiössä on riittävät ja osaavat henkilöresurssit yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on yhteistyössä johdon kanssa ennakoida henkilöstön tarpeet ja rekrytoida palvelukseen tietotaidoiltaan pätevää henkilöstöä tukemaan TVO:n strategian edellyttämiä työtehtäviä.

TVO jatkoi valmistautumista Olkiluoto 3:n (OL3) käyttöönottoon rekrytoimalla yhtiöön vuonna 2017 yli 100 uutta osaajaa. TVO:n rekrytointikampanjan teema "Hiukkasen parempaa duunia" oli vuoden mittaan näkyvästi esillä eri viestintäkanavissa. TVO uudisti myös organisaatiotaan. Muutoksen tavoitteena on jatkossakin turvata sekä OL3:n että käyvien laitosyksiköiden turvallinen käyttö ja järjestelmällinen kehittäminen.

Vuoden 2017 lopussa TVO:n palveluksessa oli 806 henkilöä ja vuoden aikana yhtiö työllisti keskimäärin 800 henkilöä. Suurin osa TVO:n henkilöstöstä työskentelee Olkiluodossa ja noin 25 henkilöä Helsingissä. TVO:n henkilöstön keski-ikä vuonna 2017 oli 43,2 vuotta.

Vuoden 2017 aikana yhtiöön palkattiin 110 uutta henkilöä. Vuoden 2017 lopussa TVO:n vakituisesta henkilöstöstä oli naisia 22,2 % (vuonna 2017: 22,9 %). Yhtiön hallituksessa oli 10 henkilöä, joista yksi on nainen. Johtoryhmässä oli yhteensä 14 henkilöä, joista kolme on naisia. Johtoryhmässä on kolme henkilöstön edustajaa. Yhtiön palveluksesta lähti 47 vakinaista henkilöä, joista 8 siirtyi eläkkeelle.

Vuonna 2017 TVO työllisti 92 (2016: 79) kesäharjoittelijaa. TVO osallistui edellisen vuoden tapaan Suomen Lasten ja Nuorten säätiön toteuttamaan Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan. Kampanjan tarkoitus on kehittää kesätyötä ja 16-25 -vuotiaiden nuorten valmiuksia siirtyä työelämään. TVO:lle osallistuminen tarkoitti kampanjan periaatteiden soveltamista harjoittelijoiden kesätyössä. TVO jatkoi myös oppilaitosyhteistyötä lähialueen oppilaitosten kanssa ja osallistui korkeakoulujen järjestämiin rekrytointitapahtumiin eri puolilla Suomea.

Johtamista ja työhyvinvointia kehitetään

TVO:ssa huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, johon liittyvistä hankkeista ja toimenpiteistä kerrotaan tarkemmin työhyvinvointi-sivulla .

Vuoden 2017 aikana toteutettiin laaja johdon ja esimiesten valmennuskokonaisuus, johon liittyi useita erilaisia valmennustilaisuuksia. Myös koko henkilöstölle oli muutostilanteisiin liittyvää työyhteisövalmennusta. Vuosittaisia johtamiseen ja muutoksen läpiviemiseen liittyviä tyytyväisyyskyselyjä jatkettiin.

Vanhempainvapaata piti vuoden aikana 12 prosenttia (2016: 12 %) TVO:n vakituisesta henkilöstöstä. Systemaattinen ammatillisen osaamisen kehittämisen sekä pitkät työsuhteet ovat TVO:n osaamisen ja ammattitaitoisen henkilöstön perusta.

TVO noudattaa toiminnassaan energia-alan työehtosopimuksia. Neuvotellut sopimukset ovat voimassa 31.1.2020 asti. Työsopimuslainalaisten työsopimusten piirissä on 100 % henkilöstöstä. TVO:ssa on järjestäytymisvapaus. Energia-alalla sovitut teknisten ja teollisuustoimihenkilöiden sekä työntekijöiden palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävien vaativuusluokituksiin ja tukevat tasa-arvoisen palkkapolitiikan toteutumista. Yhtiön työsuhde-etuudet koskevat pääsääntöisesti koko henkilöstöä hyvin lyhyitä työsuhteita lukuun ottamatta.


henkilosto_FI.png
henkilosto_ikaryhmat_FI.png

Henkilöstön rakenne
201720162015   
2014
2013
Henkilöstö, vakinainen, 31.12.   
783720730751762
- Miehiä
609555570 583 589
- Naisia 
174165160168 173
Henkilöstö, määräaikainen, 31.12. 
232618
54
90
- Miehiä
121462849
- Naisia
1112122641
Henkilöstö, osa-aikainen 31.12. 1)
111714--
- Miehiä
475--
- Naisia
7109--
Henkilöstön keski-ikä 1)     43,243,342,8
43,443,7
- Miehet
43,643,843,243,8
44,3
- Naiset
41,841,841,4 42,0 41,7
Henkilöstön kotikunta (%) 1) 
- Eurajoki
1917171718
- Rauma
5153545455
- Pori
1414131211
- Muu
1616161716
Uudet TVO:laiset 1)
11048693325
- Miehet
9232482818
- Naiset
18162157
Uusien TVO:laisten ikä keskimäärin 1)
35,834,138,430,634,3
- Miehet
36,234,836,630,834,9
- Naiset33,732,842,330,027,7
Palveluaika keskimäärin 1)
1213131414
Tulovaihtuvuus (%) 1)
14,06,79,54,43,3
Lähtövaihtuvuus (%) 1)
6,08,112,35,94,7
Eläkkeelle lähtijöiden lukumäärä 1)817282424
Eläkkeelle lähtijöiden ikä keskimäärin 1)
64,663,763,363,263,5
Kesätyöntekijöitä
927975129175
- Miehet
68494687112
- Naiset
2430294263
Hallitus ikäryhmittäin (%)
- alle 30
00---
- 30-50
453030--
- yli 50 70
557070--
Johtoryhmä ikäryhmittäin (%)
- alle 3000---
- 30-50
213123--
- yli 50
796977--
1) Tiedot raportoitu vain vakinaisen henkilöstön osalta

Henkilöstöryhmät sukupuolittain   
Naiset (%)Miehet (%)Yhteensä
Ylemmät toimihenkilöt   111 (24 %)
346 (76 %)457
Työntekijät
0 (0 %) 135 (100 %)  135
Teollisuustoimihenkilöt
38 (100 %) 0 (0 %) 38
Tekniset toimihenkilöt
25 (16 %) 128  (84 %) 153

Henkilöstöryhmät ikäryhmittäin
YhteensäAlle 30
30-50Yli 50
Ylemmät toimihenkilöt
45726
310121
Työntekijät
135198729
Teollisuustoimihenkilöt
38
0
28
10
Tekniset toimihenkilöt1532194
38

Vuonna 2017 palkattu vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin
MiehetNaisetYhteensä
alle 30284
32
30-5055
14
69
yli 509
09

TVO:lta 2017 lähteneiden palvelusaika
ikäryhmittäin ja sukupuolittain
MiehetNaisetKeskimäärin yhteensä
Alle 30
4
0
4
30-506
6
6
Yli 50
28
18
26
Yhteensä keskimäärin12
10
12