Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Hyvä hallintotapa

    TVO noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. TVO:n toimintaohjeen mukaisesti eturistiriitatilanteessa kenen tahansa TVO:laisen on jäävättävä itsensä eturistiriitaisen asian käsittelystä. TVO:n yhtiötason politiikoissa linjataan keskeisiä yhteiskuntavastuun näkökulmia.

    Lisätietoa hallinnosta ja johtamisesta, hallituksesta, johtoryhmästä ja organisaatiosta.