Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    GRI-vertailu

    GRI antaa mahdollisuuden raportoida yhteiskuntavastuusta yritykselle sopivalla laajuudella. Raportoinnin tasot ovat C - A+. TVO arvioi yhteiskuntavastuuraportointinsa olevan tasolla B+. Tasoarvion on tarkastanut riippumaton, ulkopuolinen todentaja DNV Certification OY/AB B+ -tason mukaisesti. TVO raportoi kaikki avainindikaattorit tai kertoo, miksi se ei ole raportoinut yksittäistä indikaattoria. GRI:n laskentaperiaatteita ei ole sovellettu yksityiskohtaisesti kaikkien indikaattoreiden osalta.

    GRI-vertailuun