Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  TVO:n esittely

  Teollisuuden Voima Oyj (TVO) osallistuu kestävän kehityksen ja suomalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseen tuottamalla osakkaille omakustanteista sähköä Eurajoella Olkiluodon ydinvoimalaitoksella turvallisesti, taloudellisesti ja ilmastoystävällisesti.

  missio_arvot.pngTVO on vuonna 1969 perustettu osakeyhtiö, joka tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushinnalla. TVO:lla on Eurajoen Olkiluodossa kaksi laitosyksikköä, josta on tuotetty sähköä jo 35 vuotta suomalaisten tarpeisiin. Olkiluoto 1 ja 2 rakennettiin aikanaan tyydyttämään Suomen energiavaltaisen teollisuuden kasvavaa sähköntarvetta. Kuluneiden vuosikymmenten aikana TVO on kehittynyt teollisuuden resurssiyhtiöstä koko yhteiskuntaa hyödyttäväksi perusvoiman tuottajaksi. Nykyisin Olkiluodon laitosyksiköiden osuus Suomen koko sähköntuotannosta on noin kuudennes. Teollisuus käyttää TVO:n tuottamasta sähköstä noin puolet, ja toinen puoli ohjautuu energiayhtiöiden kautta kotitalouksiin, palveluihin ja maatalouteen.

  Vuonna 1978 käynnistynyt OL1 ja vuonna 1980 käynnistynyt OL2 ovat kuuluneet alkuvuosien jälkeen jatkuvasti luotettavuudeltaan maailman parhaiden ydinvoimalayksiköiden joukkoon. TVO:lla on Olkiluodon saarella turvalliseen ydinsähkön tuotantoon ja rakentamiseen tarvittava osaaminen, rakenteet ja toiminnot sekä jätehuolto. TVO:n ydinvoimaosaaminen ja käyttökokemukset kiinnostavat maailmanlaajuisesti.

  Olkiluodossa on tuotettu ilmastoystävällistä sähköä yli 35 vuoden aikana yhteensä noin 424 miljardia kilowattituntia. Olkiluodon ydinsähkön avulla voidaan Suomessa vuosittain välttää noin 12 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt verrattuna siihen, että sama sähkömäärä tuotettaisiin kivihiilellä. Määrä vastaa Suomen liikenteen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

  Olkiluodossa sähköä tuottaa myös yhden megawatin (MW) tuulivoimalaitos. Fingrid Oyj:n ja TVO:n yhteishankkeena toteutettu 100 MW:n varavoimalaitos sijaitsee myös Olkiluodossa. Meri-Porin hiilivoimalaitoksen tuottamasta sähköstä TVO:n osuus on 45 prosenttia. Olkiluodon lisäksi TVO:lla on toimipaikat Helsingissä ja Brysselissä sekä toimipisteet Raumalla ja Porissa.

  TVO:n suorien omistajien kautta TVO:n ydinsähkö tuottaa hyvinvointia 135 kuntaan. Nämä kunnat omistavat yli 50 energiayhtiötä, joiden kautta Olkiluodon sähköä
   jaetaan koko Suomeen.

   

   

  Kartta_omistus.pngtvo_tuotannon_osuus_suomessa_kaytetysta_sahkosta.png

   

  Globaalit megatrendit vaikuttavat energia-alan toimintaan

  Väestön lisääntyessä ja talouden kasvaessa yleensä myös energian kysyntä lisääntyy. Energiasektorin tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että kasvu on kestävää. TVO pyrkii vastaamaan globaaleihin haasteisiin tinkimättömään turvallisuuskulttuuriin ja ydinenergiaosaamiseen perustuvalla strategiallaan.

  Väestön vaurastuessa ja energiatehokkuuden kasvaessa sähkön osuus energiankulutuksesta on kasvanut entisestään. Sähkön avulla voidaan edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja talouden kestävää kehitystä. Hupenevat luonnonvarat, kasvavat ympäristöongelmat ja polttoaineiden hinnan nousu vahvistavat sähkön osuutta kokonaisenergiankulutuksesta. Kun sähkö korvaa muuta energiankäyttöä, kokonaisenergiantarve pienenee, koska sähkön käyttö on tehokkaampaa.

  Myös päästöt vähenevät, jos sähkö tuotetaan ilman CO2-päästöjä hyödyntämällä muun muassa ydinvoimaa. Ilmastonmuutos on haaste, johon energiatoimialan on osaltaan löydettävä ratkaisuja. Keskeistä on hyödyntää käytettävissä olevia luonnonvaroja ja energialähteitä mahdollisimman tehokkaasti sekä kehittää ja ottaa käyttöön uutta energiaa säästävää ja vähäpäästöistä teknologiaa. Ydinvoiman avulla saavutetaan vähähiilinen tulevaisuus, joka edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80-95 % vuoteen 2050 mennessä.

  Konsernirakennetvo_osakkaat_ja_osuudet.png

  TVO:n suurin omistaja on Pohjolan Voima Oy, joka omistaa TVO:sta 58,5 prosenttia. Teollisuuden Voima Oyj on Pohjolan Voiman yhteisyritys. Teollisuuden Voima Oyj ja sen tytäryhtiöt TVO Nuclear Services Oy (TVONS), Olkiluodon Vesi Oy ja Perusvoima Oy muodostavat TVO-konsernin. TVO:n ja Fortumin omistama yhteisyritys on Posiva Oy, josta TVO:n omistusosuus on 60.

     tvo_tuotanto_2013.png
  tvo_osuus_meriporin_tuotannosta.png

  Lisätietoa:
  TVO lyhyesti, TVO:n historia, yhtiötietoja, TVO:n sijainti