Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Erityistilanteet

  Erityistilanteiden raportointi

  Ydinlaitoksella sattuvien tapahtuminen vakavuusaste luokitellaan kansainvälisen INES-luokituksen mukaisesti. INES-asteikolla on seitsemän eri vakavuusluokkaa, joista luokat 4–7 luokitellaan onnettomuudeksi, luokat 1–3 turvallisuutta heikentäneeksi tapaukseksi ja luokka 0 poikkeukselliseksi tapahtumaksi, jolla ei ole turvallisuusmerkitystä.

  Vuonna 2013 TVO raportoi neljästä tapahtumasta. Nämä luokiteltiin kansainvälisellä INES-asteikolla luokkaan 0 (Ei merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta). Edellisen vuoden 2012 yhdestä INES 0-luokan tapahtumasta raportoitiin vuonna 2013.

  Kaikki Olkiluodon ydinvoimalaitoksella sattuvat käyttötapahtumat käsitellään ja niille tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Seurannassa on myös maailmanlaajuisesti muiden ydinvoimalaitosten tapahtumat. TVO kehittää toimintaansa niistä tehtyjen havaintojen perusteella.

  TVO on julkaissut kaikista INES-tapahtumista uutiset yrityksen internet-sivuilla kohdassa Ajankohtaista.

  Viimeisimmissä vuosihuolloissa sattuneiden tapahtumien syiksi TVO on tunnistanut erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät muun muassa työmenettelyihin ja tiedonkulkuun. Näistä tehtyjen arvioiden perusteella tehdään tarvittavia muutoksia menettelyjen edelleen kehittämiseksi. Näitä asioita käsitellään, toteutetaan ja seurataan laadunhallinnan tietojärjestelmässä. Human Performance -ryhmä kehittää, seuraa ja jalkauttaa HU-työkalujen käyttöä TVO:lla.

  Mahdollisista erityistilanteista ja käyttöhäiriöistä yhtiö toimittaa erilliset tapauskohtaiset raportit STUKille.

  ines_asteikko.png