ERITYISTILANTEET

TVO:ssa käsitellään kaikki Olkiluodon ydinlaitoksella tapahtuvat käyttötapahtumat ja seurataan myös maailmanlaajuisesti muiden ydinlaitosten tapahtumia. Toimintaa kehitetään jatkuvasti niistä tehtyjen havaintojen perusteella.
Ydinlaitoksella sattuvien tapahtuminen vakavuusaste luokitellaan kansainvälisen INES-luokituksen mukaisesti. INES-asteikolla on seitsemän eri vakavuusluokkaa, joista luokat 4–7 luokitellaan onnettomuudeksi, luokat 1–3 turvallisuutta heikentäneeksi tapaukseksi ja luokka 0 poikkeukselliseksi tapahtumaksi, jolla ei ole turvallisuusmerkitystä.

Vuonna 2016 Olkiluodon laitoksella on ollut INES-luokitteltuja tapahtumia kaksi. Kumpikin tapahtuma luokiteltiin kansainvälisellä INES-asteikolla luokkaan 0 (Ei merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta). TVO julkaisee kaikista merkittävistä ja julkista mielenkiintoa sisältävistä tapahtumista uutisen yrityksen internetsivuilla kohdassa Ajankohtaista .

Viimeisimpien tapahtumien syiksi TVO on tunnistanut teknisiä ja inhimillisiä tekijöitä. Tehtyjen arvioiden perusteella tehdään tarvittavia muutoksia menettelyjen edelleen kehittämiseksi.

Mahdollisista erityistilanteista ja käyttöhäiriöistä yhtiö toimittaa erilliset tapauskohtaiset raportit tarvittaessa myös STUKille.

ines_asteikko.png


INES-tapahtumat
20162015201420132012
INES 0
25245
INES 1
01102