Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Emoyhtiön tuloslaskelma

  1 000 €Liitetieto1.1. - 31.12.20131.1. - 31.12.2012
  Liikevaihto2362 806347 111
  Valmistus omaan käyttöön314 78113 341
  Liiketoiminnan muut tuotot411 81212 180
  Materiaalit ja palvelut5-179 766-151 685
  Henkilöstökulut6-62 911-61 165
  Poistot ja arvonalentumiset7-52 824-53 148
  Liiketoiminnan muut kulut8-85 205-93 676
  Liikevoitto/-tappio8 69312 958

   

  Rahoitustuotot ja -kulut9-8 077

  -12 094

   

  Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 616864
  Satunnaiset erät +/-1067305

   

  Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 6831 169
  Tilinpäätössiirrot11-683-1 169
  Tilikauden voitto/tappio00