Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Emoyhtiön tase

  1 000 €Liitetieto31.12.201331.12.2012
  Vastaavaa
  Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet129 4517 834
  Aineelliset hyödykkeet124 189 7103 942 570
  Sijoitukset
  Osuudet saman konsernin yrityksissä138237
  Osuudet yhteisyrityksissä131 0091 009
  Muut sijoitukset13940 263941 280890 738891 984
  Pysyvät vastaavat yhteensä5 140 4414 842 388

   

  Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus14243 091250 847
  Pitkäaikaiset saamiset1545125
  Lyhytaikaiset saamiset1645 94355 292
  Rahat ja pankkisaamiset142 142134 759
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä431 221441 023

  Vastaavaa5 571 6625 283 411

   
  Vastattavaa
  Oma pääoma
  Osakepääoma17606 193606 193
  Ylikurssirahasto17232 435232 435
  Vararahasto179 9489 948
  Edellisten tilikausien voitto/tappio179 3609 360
  Tilikauden voitto/tappio1700
  Oma pääoma yhteensä857 936857 936

   

  Tilinpäätössiirtojen kertymä167 138166 455

  Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma18,192 887 2402 766 449
  Osakaslainat18339 300229 300
  Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta18931 725881 726
  Lyhytaikainen vieras pääoma20388 323381 545
  Vieras pääoma yhteensä4 546 5884 259 020
  Vastattavaa5 571 6625 283 411