Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Emoyhtiön rahoituslaskelma

  1 000 €20132012
  Liiketoiminnan rahavirta
  Liikevoitto/-tappio8 69312 958
  Oikaisut liikevoittoon/-tappioon 1)52 72453 166
  Käyttöpääoman muutos 2)21 19422 676
  Maksetut korot ja muut rahoituskulut-29 213-40 852
  Saadut osingot 853760
  Saadut korot25 32716 004
  Liiketoiminnan rahavirta79 57864 712

   

  Investointien rahavirta
  Osakkeiden ostot-6-4
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-302 917-310 038
  Osakkeiden myynnit3140
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot1839
  Myönnetyt lainasaamiset-50 136-39 313
  Lainasaamisten takaisinmaksut390386
  Investointien rahavirta-352 337-348 930

  Rahoituksen rahavirta
  Pitkäaikaisten lainojen nostot411 518814 176
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-175 837-241 243
  Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+)7335
  Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)44 024-258 845
  Saadut konserniavustukset305434
  Rahoituksen rahavirta280 083314 557

  Rahavarojen muutos7 32430 339
  Rahavarat 1.1.134 759104 420
  Fuusiossa saadut rahavarat590
  Rahavarat 31.12.142 142134 759

  1) Oikaisut liikevoittoon/-tappioon
  Poistot ja arvonalentumiset52 82453 148
  Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) tai -tappiot (+)-10018
  Yhteensä52 72453 166

  2) Käyttöpääoman muutos
  Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+)7 757-16 513
  Korottomien saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -1 11123 781
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)14 54815 408
  Yhteensä21 19422 676